Obsah stránky

Dokumenty

Místní akční skupiny jako platformy

Název Soubor Velikost
brožura ke stažení pdf pdf 6 MB
Smlouva o spolupráci MAS 2 pdf pdf 186 kB
Zápisy z jednání zip zip 5 MB

Pozvánka semináře pro chovatele

Název Soubor Velikost
Seminář pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB
Workshop pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB

Interní postupy pro IROP

Název Soubor Velikost
Interní postupy pro IROP pdf pdf 658 kB
Interní postupy_verze 2_23_08_2018 pdf pdf 420 kB

Školení Šablony II. Kuřim, Ivančice

Název Soubor Velikost
Školení Šablony II 17.4.2018 Ivančice pdf pdf 210 kB
Školení Šablony II 16.4.2018 pdf pdf 210 kB
Prezentace ze školení Šablony II pdf pdf 929 kB

Dokumenty ke stažení - OPŽP

Název Soubor Velikost
Ukázky typových projektů pdf pdf 2 MB
Ukázky typových projektů pro 88. výzvu pdf pdf 699 kB
Připravované výzvy MAS - prezentace pdf pdf 279 kB
Prezentace k novým aktivitám OPŽP pdf pdf 10 MB
Sídelní zeleň - doporučení pro realizaci pdf pdf 255 kB
Realizace ÚSES a protierozních opatření - doporučení pdf pdf 511 kB
Náklady obyklých opatření xlsx xlsx 35 kB
Metodika přímých a nepřímých nákladů pdf pdf 295 kB
Standard péče o funkční výsadby ovocných dřevin pdf pdf 3 MB
Standard pro výsadbu stromů pdf pdf 3 MB
Seznam autochtonních dřevin docx docx 124 kB
Financování s pomocí rozpočtu JMK pdf pdf 559 kB
Klimagrün_seminar_vysadba pdf pdf 9 MB

Programové výbory

Název Soubor Velikost
Pozvánka na Programový výbor - 01.08.2017 pdf pdf 163 kB
Pozvánka na Programový výbor - 04.01.2018 pdf pdf 136 kB
Pozvánka na Programový výbor - 04.05.2017 pdf pdf 140 kB
Pozvánka na Programový výbor - 09.05.2018 pdf pdf 135 kB
Pozvánka na Programový výbor - 11.04.2017 pdf pdf 138 kB
Pozvánka na Programový výbor - 14.6.2018 pdf pdf 119 kB
Pozvánka na Programový výbor - 16.10.2017 pdf pdf 162 kB
Pozvánka na Programový výbor - 20.02.2018 pdf pdf 108 kB
Pozvánka na Programový výbor - 21.09.2017 pdf pdf 191 kB
Pozvánka na Programový výbor - 23.11.2017 pdf pdf 140 kB
Pozvánka na Programový výbor - 27.02.2017 pdf pdf 146 kB

Výzva PRV č. 4

Název Soubor Velikost
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf 189 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 4 pdf pdf 223 kB
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf 3 MB
Fiche PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků pdf pdf 436 kB
Fiche PRV č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf 441 kB
Fiche PRV č. 3 - Lesnická infrastruktura pdf pdf 433 kB
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf 442 kB
Fiche PRV č. 5 - Podpora agroturistiky pdf pdf 440 kB
Fiche PRV č. 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf 436 kB
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf 2 MB
Pravidla pro MAS pdf pdf 515 kB
Interní postupy MAS BB pro Programový rámec PRV pdf pdf 449 kB
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů pdf pdf 674 kB
Podrobný postup pro vygenorování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 pdf pdf 1 MB
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf 1 MB
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf 903 kB
Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu farmáře pdf pdf 2 MB
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf 969 kB
Příručka pro publicitu PRV pdf pdf 1 MB
Příručka pro zadávání zakázek PRV pdf pdf 621 kB
Soulad se strategií SCLLD - vzor povinné přílohy docx docx 753 kB
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 1.1.2018 podle ČSÚ xlsx xlsx 11 kB
Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku pdf pdf 177 kB
Databaze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx 4 MB
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx 22 kB
Avízo výzvy PRV č. 4 pdf pdf 204 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 222 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele z 10.7.2018 pdf pdf 804 kB
Výzva PRV č. 4 pdf pdf 234 kB

Výzva OPZ č. 4 Sociální služby

Název Soubor Velikost
Výzva OPZ č. 4 Sociální služby a sociální začleňování II. pdf pdf 336 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele z 12.9.2018 pdf pdf 718 kB
Příloha výzvy č. 1 - Hodnocení a výběr projektů pdf pdf 405 kB
Příloha výzvy č. 2 - Podporované aktivity pdf pdf 325 kB
Příloha výzvy č. 3 - Stanovy MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf 271 kB
Příloha výzvy č. 4 - Jednací řád MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf 397 kB
Příloha výzvy č. 5 - Etický kodex pdf pdf 426 kB
Příloha výzvy č. 6 - Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce pdf pdf 791 kB
Příloha výzvy č. 7 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ a vyrovnávací platba docx docx 77 kB
Příloha výzvy č. 8 - Údaje o sociální službě xlsx xlsx 70 kB
Příloha výzvy č. 9 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě pdf pdf 505 kB
Příloha výzvy č. 10 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu xlsx xlsx 27 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele ve Výzve MAS OPZ č. 4 pdf pdf 154 kB
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf 3 MB

Stanovy, Jednací řády MAS

Název Soubor Velikost
Jednací řád Valné hromady pdf pdf 81 kB
Jednací řády orgánů MAS pdf pdf 56 kB
Stanovy_verze 1_11.4.2017 pdf pdf 623 kB
Stanovy_verze 2_20.02.2018 pdf pdf 576 kB

2. výzva IROP - Komunitní centra

Název Soubor Velikost
2. výzva MAS BB-IROP-Komunitní centra a sociální služby pdf pdf 89 kB
Avízo výzvy pdf pdf 93 kB
Interní postupy IROP pdf pdf 420 kB
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - rozvoj komunitních center docx docx 208 kB
Osnova studie proveditelnosti - rozvoj sociálních služeb docx docx 210 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pdf pdf 111 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 80 kB
Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci_VZOR pdf pdf 93 kB
Postup pro podání žádosti o podporu v systému MS2014 doc doc 9 MB
Pozvánka na seminář pdf pdf 66 kB
Seznam vybraných prjektů k podpoře pdf pdf 160 kB
Souhlasné stanovisko kraje (komunitní centra) docx docx 169 kB
Souhlasné stanovisko subjektu - soc. služby docx docx 168 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy č. 62 pdf pdf 897 kB
Zápis z výběrové komise - věcné hodnocení přijatých žádostí o podporu pdf pdf 4 MB

3. výzva IROP Doprava

Název Soubor Velikost
Avízo výzvy pdf pdf 90 kB
Interní postupy IROP pdf pdf 420 kB
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility docx docx 127 kB
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy docx docx 145 kB
Osnova studie proveditelnosti -Terminály docx docx 197 kB
Příloha 1 Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 98 kB
Příloha 2 Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 109 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf 696 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 102 kB

4. výzva IROP Cyklodoprava

Název Soubor Velikost
Avízo výzvy pdf pdf 88 kB
Interní postupy IROP pdf pdf 420 kB
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility docx docx 127 kB
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava docx docx 149 kB
Příloha 1 Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 99 kB
Příloha 2 Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 78 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf 696 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 88 kB

Výzva OPZ č. 3

Název Soubor Velikost
Modifikovaný text výzvy 13.2.2018 pdf pdf 534 kB
Prezentace ze semináře OPZ k výzvě č. 3 ze dne 29.1.2018 pdf pdf 2 MB
Seminář 29.1.2018 - výzva OPZ č. 3 pdf pdf 383 kB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 109 kB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 454 kB
Přílohy výzvy č. 1 - Podporované aktivity pdf pdf 438 kB
Příloha výzvy č. 2 - Hodnocení a výběr projektů docx docx 252 kB
Příloha výzvy č. 3 - Stanovy MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 623 kB
Příloha výzvy č. 4 - Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 397 kB
Příloha výzvy č. 5 - Etický kodex pdf pdf 426 kB
Otázky a odpovědi k žádostem a realizaci projektů docx docx 22 kB
Obvyklé ceny, mzdy a platy pdf pdf 195 kB
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze platná od 1.5.2017) pdf pdf 2 MB
Prezentace ze semináře pro žadatele PZ ze dne 25.5.2017 pdf pdf 2 MB
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pdf pdf 827 kB
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf 2 MB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 454 kB

Harmonogram výzev MAS 2018

Název Soubor Velikost
Harmonogram výzev MAS 2018 pdf pdf 508 kB

Výzva PRV č. 3

Název Soubor Velikost
Aktualizovaná Pravidla 19.2.1 - Podmínky pro poskytování dotace pdf pdf 2 MB
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx 22 kB
Prezentace ze semináře PRV pro žadatele k výzvě č. 3 - 15.1.2018, 29.1.2018 pdf pdf 1 MB
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 3 pdf pdf 403 kB
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf 3 MB
Výzva PRV č. 3 pdf pdf 292 kB
Fiche PRV č. 1 Investice do zemědelských podniků pdf pdf 429 kB
Fiche PRV č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf 435 kB
Fiche PRV č. 3 Lesnická infrastruktura pdf pdf 430 kB
Fiche PRV č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf 439 kB
Fiche PRV č. 5 Podpora agroturistiky pdf pdf 434 kB
Fiche PRV č. 7 Investice do lesnickcýh technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf 430 kB
Avízo výzvy PRV č. 3 pdf pdf 334 kB
Informace k připravované výzvě PRV č. 3 pdf pdf 507 kB
Interní postupy MAS BB PRV pdf pdf 960 kB
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Brno-venkov k 30.11.2017 xlsx xlsx 4 MB
Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf 903 kB
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 pdf pdf 1 MB
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV pdf pdf 560 kB
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře pdf pdf 1 MB
Povinná příloha žádosti o dotaci - soulad se strategií SCLLD docx docx 753 kB
Pozvánka na semináře k výzvě č. 3 pdf pdf 582 kB
Pravidla 19.2.1 - podmínky pro poskytování dotace pdf pdf 2 MB
Pravidla PRV pro MAS pdf pdf 487 kB
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf 208 kB
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf 5 MB
Postup od podání na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf 1 MB

Výzva PRV č. 1

Název Soubor Velikost
Fiche PRV č.4 – konečná pdf pdf 150 kB
Interní postupy Místní akční skupina Brána Brněnska,z.s. pro PR PRV – 4.5. 2017 PV docx docx 60 kB
Interní postupy pro administraci a výběr projektů pro programový rámec PRV- PV 4.5. 2017 docx docx 74 kB
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) xls xls 211 kB
Příloha_Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf 177 kB
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře pdf pdf 1 MB
Povinná příloha k žádosti o dotaci – soulad se strategií SCLLD docx docx 752 kB
Pravidla 19-2-1 pdf pdf 1 MB
Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva MAS PRV č. 1 pdf pdf 376 kB
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 1 pdf pdf 459 kB
Tabulka ekonomických činností xlsx xlsx 5 MB
Výzva PRV č. 1 doc doc 779 kB
Výzva PRV č. 1 – Otázky a odpovědi doc doc 781 kB

1. výzva IROP

Název Soubor Velikost
1. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání pdf pdf 593 kB
Interní postupy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro IROP pdf pdf 658 kB
IROP Cesta systémem MS2014 do podvýzvy pdf pdf 962 kB
Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v IROP pdf pdf 989 kB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP pdf pdf 1 MB
Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura neformální vzdělávání docx docx 187 kB
Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura SŠ docx docx 186 kB
Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZŠ docx docx 188 kB
Osnova studie proveditelnosti - předškolní vzdělávání docx docx 322 kB
Otázky a odpovědi ze semináře MAS 22.11.2017 pdf pdf 377 kB
Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti pdf pdf 459 kB
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 471 kB
Příloha č. 3 – Osnova povinné přílohy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. docx docx 77 kB
Postup pro podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ doc doc 9 MB
Pozvánka na seminář pdf pdf 386 kB
Prezentace ze semináře 22.11.2017 Seznámení s výzvou pdf pdf 622 kB
Prezentace ze semináře 22.11.2017 Seznámení se systémem pdf pdf 2 MB
Seznam přijatých žádostí 1 . výzva IROP k 3.1.2018 pdf pdf 407 kB
Specifická pravidla k výzvě č. 68 pdf pdf 6 MB
Text nadřazené výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekety CLLD – SC 2.4 pdf pdf 575 kB
Výsledky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 1. výzvy MAS Brána Brněnska v rámci IROP pdf pdf 40 kB
Výsledky výběru projektů v rámci 1. výzvy MAS pdf pdf 58 kB
Zápis z jednání Programového výboru_14_06_2018 pdf pdf 323 kB
Zápis z jednání Výběrové komise 22.03.2018 pdf pdf 4 MB
Zápis z Programového výboru - výběr projektů pdf pdf 4 MB

IROP – Interní postupy

Název Soubor Velikost
Interní postupy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro IROP pdf pdf 658 kB
Interní postupy_verze 2_23_08_2018 pdf pdf 420 kB

Výzva OPZ č. 1

Název Soubor Velikost
Výzva OPZ č. 1 – otázky a odpovědi verze 27.7.2017 docx docx 24 kB
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf 2 MB
Obvyklé ceny a mzdy platy pdf pdf 195 kB
Příloha č. 1 – Podporované aktivity docx docx 255 kB
Příloha č. 2 – Hodnocení a výběr projektů docx docx 265 kB
Příloha č. 3 – Stanovy MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 3 MB
Příloha č. 4 – Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. docx docx 235 kB
Příloha č. 5 – Etický kodex docx docx 249 kB
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf 143 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele OPZ z 25.5.2017 pdf pdf 2 MB
Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva MAS OPZ č.1 pdf pdf 359 kB
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf 827 kB
TEXT VÝZVY docx docx 263 kB
Věcné hodnocení projektů – výběrový orgán MAS pdf pdf 17 MB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 2 MB
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pptx pptx 587 kB

SCLLD MAS Brána Brněnska

Název Soubor Velikost
Analytická část pdf pdf 4 MB
Strategická část pdf pdf 3 MB
Implementační část pdf pdf 1 MB
Finanční plán xls xls 324 kB
SCLLD – Přílohy zip zip 5 MB
Dotazníky ke strategii zip zip 5 MB
Setkání s občany zip zip 789 kB

Výzva OPZ č. 2 – Sociální služby

Název Soubor Velikost
AVÍZO 2. výzvy MAS z OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf 537 kB
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf 2 MB
OPZ - Obvyklé ceny a mzdy pdf pdf 195 kB
otázky a odpovědi pdf pdf 524 kB
Příloha 1 Popis podporovaných aktivit pdf pdf 674 kB
Příloha 10 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu xlsx xlsx 27 kB
Příloha 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů pdf pdf 968 kB
Příloha 3 Stanovy MAS pdf pdf 623 kB
Příloha 4 Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 397 kB
Příloha 5 Etický kodex pdf pdf 426 kB
Příloha 6 Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce pdf pdf 791 kB
Příloha 7 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba pdf pdf 602 kB
Příloha 8 Údaje o sociální službě xlsx xlsx 70 kB
Příloha 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o socialní službě pdf pdf 505 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 388 kB
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf 143 kB
Pravidla pro vstup do Dočasné sítě sociálních služeb JMK pdf pdf 498 kB
Prezentace - seminář pro žadatele OPZ - 22. 11. 2017 pdf pdf 748 kB
Seznam přijatých žádostí OPZ výzvy č. 2 pdf pdf 124 kB
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf 827 kB
TEXT 2. výzvy MAS OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf 835 kB
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf 2 MB
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf 724 kB
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf 578 kB
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pptx pptx 587 kB

Harmonogram výzev MAS Brána Brněnska

Název Soubor Velikost
Harmonogram výzev MAS 2017 xlsx xlsx 14 kB
Harmonogram výzev MAS 2018 pdf pdf 508 kB

Dokumenty MAS

Název Soubor Velikost
Informace o zpracování osobních údajů GDPR pdf pdf 389 kB
Logo MAS Brána Brněnska, z.s. jpeg jpeg 17 kB
Mapka území MAS Brána Brněnska, z.s. png png 634 kB
Přihláška partnera do MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 33 kB
Složení orgánů MAS_jmenný seznam xls xls 31 kB
Stanovy pdf pdf 623 kB
Zakladatelská smlouva pdf pdf 3 MB

Výroční zprávy MAS

Název Soubor Velikost
Výroční zpráva za rok 2013 pdf pdf 10 MB
Výroční zpráva za rok 2014 pdf pdf 935 kB
Výroční zpráva za rok 2015 pdf pdf 11 MB
Výroční zpráva za rok 2016 pdf pdf 2 MB
Výroční zpráva za rok 2017 pdf pdf 3 MB

Zápisy z jednání VH MAS

Název Soubor Velikost
20. 02. 2018 Ivančice pdf pdf 5 MB
4. 10. 2012 – Zastávka pdf pdf 178 kB
31. 01. 2013 – Oslavany pdf pdf 326 kB
22. 05. 2013 – Předklášteří pdf pdf 295 kB
18. 12. 2013 – Zbraslav pdf pdf 228 kB
24. 09. 2014 – Dolní Kounice pdf pdf 443 kB
19. 02. 2015 – Předklášteří pdf pdf 11 MB
19. 11. 2015 – Kuřim pdf pdf 558 kB

Zpravodaj MAS

Název Soubor Velikost
Zpravodaj č. 1 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj č. 2 pdf pdf 4 MB
Zpravodaj č. 3 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj MAS č. 4 pdf pdf 1 MB

Různé

Název Soubor Velikost
Údif_říjen 2018 pdf pdf 128 kB
Cyklotour 2018 pdf pdf 4 MB
Den Říčan pdf pdf 2 MB
Hravé sebepoznání_říjen 2018 pdf pdf 109 kB
Jarní příměstský tábor na Ranči Loučka pdf pdf 537 kB
Masopustní zabíjačka na Zlobici pdf pdf 47 kB
Musica Nova pdf pdf 207 kB
Přehled akcí Mikroregionu Kahan_červen 2018 pdf pdf 44 kB
Pozvánka na jednání VH MAS 20.2.2018 Ivančice pdf pdf 259 kB
Pozvánka na semináře k výzvě č. 3 OPZ pdf pdf 384 kB
Pozvánka na setkání pivovarů png png 236 kB
pozvánka na vycházku - včelařská stezka jpg jpg 723 kB
Pozvánka_Čebínská stodola 2018 jpg jpg 480 kB
Pozvánka_seminář pro žadatele_IROP_2,3,4 pdf pdf 66 kB
Prodloužení termínu výzvy OPZ č.3- Prorodinná opatření pdf pdf 534 kB
Program semináře pdf pdf 299 kB
Seminář "Hravé sebepoznání" pdf pdf 113 kB
Seminář "Umím se domluvit" pdf pdf 339 kB
Seminář pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB
Seminář pro příjemce IROP pdf pdf 62 kB
Setkání Mikroregionu Čebínka pdf pdf 158 kB
Setkání pivovarů png png 236 kB
Setkání pivovaru png png 236 kB
Umím se domluvit_říjen 2018 pdf pdf 334 kB
Vítání jara na ranči Předklášteří pdf pdf 265 kB
Věcné hodnocení projektů – výběrový orgán MAS pdf pdf 17 MB
Výběrové řízení účetní – obec Rozdrojovice pdf pdf 44 kB
Výběrové řízení projektový manažer MAS - 2018 pdf pdf 504 kB
Výběrové řízení projektový manažer MAS Brána Brněnska pdf pdf 482 kB
Výsledky formálního hodnocení přijatých žádostí_PRV 3. výzva pdf pdf 61 kB
Výsledky hodnocení a výběru projektů - IROP pdf pdf 160 kB
včelařská výstava - pozvánka jpg jpg 267 kB
Veletrh středních škol pdf pdf 467 kB
Westernové vzpomínání jpg jpg 389 kB
Workshop pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 2 MB
Zpravodaj MAS č. 4 png png 877 kB
inzerat_MS_Tisnovsko pdf pdf 455 kB
MAS schválené žádosti o dotace png png 322 kB
Dotace schválené MAS k 19.10.2018 pdf pdf 230 kB
Rovne_prilezitosti_MAP_Kuřim pdf pdf 7 MB
Rovne_prilezitosti_MAP_Rosice pdf pdf 7 MB
Krizovatky_integrace_pozvanka pdf pdf 2 MB

Pozvánky na semináře

Název Soubor Velikost
Klimagreen_2 pdf pdf 3 MB
NDT_Olomouc pdf pdf 279 kB
NDT_Jihlava pdf pdf 332 kB