Obsah stránky

Příprava podpory z OPŽP

Název Soubor Velikost
ŠABLONA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU docx docx 3 MB
Výňatek z připravovaných podmínek pro dotace pdf pdf 697 kB
Výňatek z připravovaných pravidel k dotacím pdf pdf 9 MB
Krátký dotazník pro MŽP k adaptaci měst ČR na změnu klimatu pdf pdf 166 kB

Dokumenty k přípravě SCLLD

Název Soubor Velikost
Metodické stanovisko MMR pdf pdf 1 MB
Šablona pro koncepční část strategie docx docx 1 MB
Pracovní verze vyjednávání programového období 21+ pdf pdf 304 kB
Zápis z on-line projednání potřeb 6.5.2021 pdf pdf 2 MB
Identifikované rozvojové potřeby k připomínkování docx docx 28 kB
Příloha č.3 zápisz VH MAS 9.6.2021 pdf pdf 207 kB
Návrh Strategie k připomínkování_2.8.2021 docx docx 579 kB
Návrh Koncepční části SCLLD 2021 - 2027 _ z 16.8.2021 pdf pdf 1 MB
Koncepční části SCLLD 2021 - 2027 schválená Valnou hromadou MAS pdf pdf 983 kB

Dokumenty k projektu

Název Soubor Velikost
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce_aktuální verze pdf pdf 1 MB
Obecná část Pravidel pro Žadatele a příjemce pdf pdf 5 MB
Kniha docházky_vzor xlsx xlsx 355 kB
Tandem_záznamový formulář k aktivitě docx docx 119 kB
Nové metody_záznamový formulář k aktivitě docx docx 125 kB
Projektový den v klubovně_zánamový formulář k aktivitě docx docx 116 kB
Projektový den mimo klubovnu_záznamový formulář k aktivitě docx docx 120 kB
Sdílení zkušeností_záznamový formulář k aktivitě docx docx 123 kB
PlakatA3 pdf pdf 75 kB
plakat_snimek jpg jpg 115 kB
logo_web jpg jpg 48 kB

Malý Leader

Název Soubor Velikost
Závěrečná zpráva Malý Leader Brány Brněnska 2020 pdf pdf 206 kB
Tabulka projektů SCHVÁLENÝCH k podpoře z výzvy MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 pdf pdf 160 kB
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf 317 kB
Tabulka projektů DOPORUČENÝCH k podpoře z výzvy MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 pdf pdf 159 kB
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf 210 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci pdf pdf 160 kB
Logo BB ke stažení rar rar 5 MB
Logomanuál JMK pdf pdf 17 MB
Pravidla po publicitu JMK pdf pdf 82 kB
Loga JMK ke stažení zip zip 2 MB
Formulář pro žadatele_Malý Leader docx docx 75 kB
Text výzvy_Malý Leader pdf pdf 194 kB
Zápis_Programový_výbor_schválení výzvy pdf pdf 549 kB

Příměstské tábory přes MAS

Název Soubor Velikost
Tisková zpráva pdf pdf 208 kB

Šablony III

Název Soubor Velikost
Kalkulačka indikátorů xlsx xlsx 420 kB
Dotazník pro MŠ docx docx 208 kB
Dotazník pro ZŠ docx docx 201 kB

11. výzva IROP ZŠ/MŠ

Název Soubor Velikost
Zápis z jednání VK - nové věcné hodnocení a nové pořadí projektů po ŽoZ projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015261 s názvem „Nově vznikající Lesní mateřská škola Ledňáček“ pdf pdf 5 MB
Zápis z jednání Programového výboru - výběr projektů pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání opravné Výběrové komise - věcné hodnocení pdf pdf 2 MB
Kontrolní list věcné hodnocení - přeschválený xlsx xlsx 57 kB
Záznam k realizaci IROP-podklad MMR k opravné VK pdf pdf 205 kB
Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení projektů pdf pdf 3 MB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 155 kB
Prezentace ze semináře k výzvě č. 11 pdf pdf 1 MB
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf 157 kB
Kontrolní list věcné hodnocení xlsx xlsx 57 kB
Kontrolní list formální hodnocení xlsx xlsx 131 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 629 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 218 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 214 kB
Osnova studie proveditelnosti - další vzdělávání docx docx 191 kB
Osnova studie proveditelnosti - MŠ docx docx 325 kB
Osnova studie proveditelnosti - SŠ a VOŠ docx docx 188 kB
Osnova studie proveditelnosti - ZŠ docx docx 190 kB
Interní postupy MAS pro IROP pdf pdf 420 kB
Text nadřazené výzvy č. 68 pdf pdf 867 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
11. výzva - avízo pdf pdf 216 kB

10. výzva IROP Cyklostezky

Název Soubor Velikost
Zápis z jednání Programového výboru - výběr projektů pdf pdf 3 MB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 133 kB
Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení projektů pdf pdf 3 MB
Kontrolní list formální hodnocení xlsx xlsx 25 kB
Kontrolní list věcné hodnocení xlsx xlsx 53 kB
Prezentace ze semináře k výzvě č. 10 pdf pdf 1 MB
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf 160 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 619 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 200 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 183 kB
Osnova studie proveditelnosti - cyklodoprava docx docx 147 kB
Interní postupy MAS pro IROP pdf pdf 420 kB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf 762 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Postup pro podání žádosti v MS2014+ doc doc 10 MB
10. výzva - avízo pdf pdf 196 kB

9.výzva IROP - Dopravní infrastruktura

Název Soubor Velikost
Zápis z jednání Programového výboru - výběr projektů pdf pdf 3 MB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 146 kB
Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení projektů pdf pdf 3 MB
Prezentace ze semináře k výzvě č. 9 pdf pdf 1 MB
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf 160 kB
Kontrolní list formální hodnocení xlsx xlsx 27 kB
Kontrolní list věcné hodnocení xlsx xlsx 55 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 621 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti pdf pdf 201 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 224 kB
Interní postupy MAS Brána Brněnska pdf pdf 420 kB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy IROP pdf pdf 762 kB
Osnova studie proveditelnosti - Terminály docx docx 198 kB
Osnova studie proveditelnosti - bezpečnost dopravy docx docx 144 kB
Karta souladu - udržitelná mobilita docx docx 127 kB
AVÍZO - 9. výzva IROP Dopravní infrastruktura pdf pdf 194 kB

8. výzva IROP Komunitní centra

Název Soubor Velikost
Zápis z Programového výboru - výběr projektů pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení projektů pdf pdf 2 MB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 138 kB
Prezentace ze semináře k výzvě č. 8 pdf pdf 1015 kB
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf 157 kB
Kontrolní list formální hodnocení xlsx xlsx 31 kB
Kontrolní list věcné hodnocení xlsx xlsx 55 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 753 kB
Interní postupy MAS Brána Brněnska pro IROP pdf pdf 420 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center docx docx 213 kB
Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb docx docx 212 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 215 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 185 kB
Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci docx docx 81 kB
Souhlasné stanovisko kraje - komunitní centra docx docx 169 kB
Souhlasné stanovisko subjektu - sociální služby docx docx 169 kB
Text nadřazené výzvy č. 62 pdf pdf 829 kB
8. výzva - avízo pdf pdf 191 kB

Vona_bylin_nasich_regionu

Název Soubor Velikost
predstaveni_projektu pdf pdf 274 kB
prezentace_investicnich_aktivit pdf pdf 2 MB
Pozvanka na videokonferenci pdf pdf 145 kB

Zápisy z jednání ŘV MAP Rosice II

Název Soubor Velikost
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 7.7.2021 pdf pdf 566 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 18.3.2021 pdf pdf 687 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 6.1.2021 pdf pdf 341 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 29.6.2020 pdf pdf 625 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 9.1.2020 pdf pdf 1 MB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 20.6.2019 pdf pdf 1005 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 8.11.2018 pdf pdf 174 kB

Publikace_o_MAS

Název Soubor Velikost
Publikace o místních akčních skupinách pdf pdf 5 MB

Regionální značka

Název Soubor Velikost
Regionální značka_prezentace pdf pdf 4 MB

Strategie 2021 - 2027

Název Soubor Velikost
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027_Koncepční část pdf pdf 1 MB

RZ 2021

Název Soubor Velikost
BR kritéria výrobky 2021 pdf pdf 120 kB
BR žádost, výrobky 2021 pdf pdf 150 kB
BR kritéria služby 2021 pdf pdf 75 kB
BR žádost, služby 2021 pdf pdf 186 kB
BR kritéria zážitky 2021 pdf pdf 78 kB
BR žádost, zážitky 2021 pdf pdf 173 kB

Zápisy z jednání ŘV MAP Kuřim II

Název Soubor Velikost
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 7.7.2021 pdf pdf 495 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 18.3.2021 pdf pdf 680 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 6.1.2021 pdf pdf 334 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 26.6.2020 pdf pdf 1013 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 9.1.2020 pdf pdf 1 MB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 19.6.2019 pdf pdf 949 kB
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 8.11.2018 pdf pdf 144 kB

Zápisy z jednání VH MAS

Název Soubor Velikost
9.6.2021 Rosice pdf pdf 6 MB
22. 03. 2021 až 26. 03. 2021 per rollam pdf pdf 365 kB
25.1.2021 - 1.2.2021 Per Rollam pdf pdf 429 kB
24.9.2020 - Ivančice pdf pdf 880 kB
25.2.2020 - Kuřim pdf pdf 5 MB
22.10.2019 - Kuřim pdf pdf 1 MB
20.2.2019 - Kuřim pdf pdf 9 MB
20. 02. 2018 - Ivančice pdf pdf 5 MB
8.12.2016 - Kuřim pdf pdf 4 MB
4.2.2016 - Kuřim pdf pdf 5 MB
19. 11. 2015 – Kuřim pdf pdf 558 kB
19. 02. 2015 – Předklášteří pdf pdf 11 MB
24. 09. 2014 – Dolní Kounice pdf pdf 443 kB
18. 12. 2013 – Zbraslav pdf pdf 228 kB
22. 05. 2013 – Předklášteří pdf pdf 295 kB
31. 01. 2013 – Oslavany pdf pdf 326 kB
4. 10. 2012 – Zastávka pdf pdf 178 kB

13. výzva IROP Komunitní centra a soci

Název Soubor Velikost
Modifikovaná výzva č. 13 pdf pdf 757 kB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 121 kB
Kontrolní list věcné hodnocení pdf pdf 492 kB
Kontrolní list formální hodnocení pdf pdf 803 kB
Prezentace ze semináře k výzvě č. 13 pdf pdf 1 MB
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf 157 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 754 kB
Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci pdf pdf 227 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 185 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 567 kB
Osnova proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb docx docx 216 kB
Osnova proveditelnosti - Rozvoj komunitních center docx docx 213 kB
Interní postupy MAS pro IROP pdf pdf 420 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy č. 62 pdf pdf 829 kB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Avízo - 13. výzva IROP Komunitní centra a sociální služby pdf pdf 190 kB

12. výzva IROP Dopravní infrastruktura

Název Soubor Velikost
Zápis z jednání Programového výboru - výběr projektů pdf pdf 4 MB
Zápis z jednání Výběrové komise - věcné hodnocení projektů pdf pdf 4 MB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 121 kB
Prezentace ze semináře k výzvě č. 12 pdf pdf 1 MB
Pozvánka na seminář k výzvě pdf pdf 161 kB
Kontrolní list formální hodnocení xlsx xlsx 30 kB
Kontrolní list věcné hodnocení xlsx xlsx 54 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 745 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 735 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 619 kB
Interní postupy MAS pro IROP pdf pdf 420 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Osnova studie proveditelnosti - terminály docx docx 199 kB
Osnova studie proveditelnosti - bezpečnost dopravy docx docx 146 kB
Karta souladu - udržitelná mobilita docx docx 129 kB
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf 762 kB
AVÍZO - 12. výzva IROP Dopravní infrastruktura pdf pdf 191 kB

Komunitní projednání potřeb

Název Soubor Velikost
Prezentace ke komunitnímu projednání potřeb a strategie MAS pptx pptx 615 kB
Pracovní verze návrhu rozvojových potřeb docx docx 25 kB

IROP_Ivančice_3_12_20

Název Soubor Velikost
Pozvánka_IROP - Komunitní centra a sociální služby pdf pdf 157 kB
Prezentace_IROP - Komunitní centra a sociální služby pdf pdf 530 kB

Pozvánky_VH

Název Soubor Velikost
Pozvánka a program_VH 09_06_21 pdf pdf 156 kB
Pozvánka a program_VH 24_09_20 pdf pdf 157 kB
Pozvánka a program_VH 25_02_20 pdf pdf 96 kB

Výzva PRV č. 8

Název Soubor Velikost
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf 193 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci pdf pdf 138 kB
Výzva PRV č. 8 pdf pdf 210 kB
Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV pdf pdf 355 kB
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PR PRV pdf pdf 152 kB
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf 1 MB
Fiche PRV č. 6 - Neproduktivní investice v lesích pdf pdf 1 MB
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf 2 MB
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska podle ČSÚ pdf pdf 102 kB
Databáze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx 3 MB
Potvrzení Odborného lesního hospodáře OHL – vzor nepovinné přílohy docx docx 753 kB
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf 2 MB
Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře pdf pdf 580 kB
Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 pdf pdf 741 kB
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků pdf pdf 804 kB
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020 pdf pdf 893 kB
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf 1 MB
Příručka pro publicitu pdf pdf 1 MB
Pozvánka na webinář pro žadatele pdf pdf 237 kB
Prezentace z webináře pro žadatele z 18.2.2020 pdf pdf 913 kB
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf 5 MB
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf 4 MB

IROP_Doubravnik_9_9_20

Název Soubor Velikost
Pozvánka_IROP_Doubravnik_9_9_20 pdf pdf 143 kB
Prezentace_Školeni_IROP pdf pdf 1 MB

Regionální značka

Název Soubor Velikost
BR kritéria výrobky 2021 pdf pdf 120 kB
BR zásady 2021 pdf pdf 1 MB
BR žádost, výrobky pdf pdf 150 kB

OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní o

Název Soubor Velikost
Text výzvy MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření II pdf pdf 282 kB
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 22. pdf pdf 3 MB
Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí pdf pdf 312 kB
Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP xlsx xlsx 121 kB
Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 pdf pdf 295 kB
Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů pdf pdf 3 MB
Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin pdf pdf 3 MB
Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních dřevin docx docx 124 kB
Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP pdf pdf 311 kB
Příloha č. 9 - Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP pdf pdf 12 MB

Šablony pro NNO

Název Soubor Velikost
Jednoduchý návrh projektového záměru docx docx 137 kB
Kalkulátor jednotek/indikátorů xlsx xlsx 338 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pdf pdf 2 MB
Přezentace z informačního setkání zájemců o podporu - 6.8.2019 Kuřim pdf pdf 1 MB
Přezentace z informačního setkání zájemců o podporu - Rosice 4.9.2019 pdf pdf 1 MB
Pozvánka na seminář pro zájemce o podporu pdf pdf 168 kB

Plán vzdělávacích aktivit MAP Kuřim

Název Soubor Velikost
Plán aktivit - akce pro děti pdf pdf 327 kB
Plán aktivit - sdílení praxe pdf pdf 210 kB
Plán aktivit - semináře pdf pdf 226 kB

Výzva PRV č. 6

Název Soubor Velikost
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf 266 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 6 pdf pdf 159 kB
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf 4 MB
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf 5 MB
Výzva PRV č. 6 pdf pdf 274 kB
Fiche PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků pdf pdf 436 kB
Fiche PRV č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf 441 kB
Fiche PRV č. 3 - Lesnická infrastruktura pdf pdf 433 kB
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf 442 kB
Fiche PRV č. 5 - Podpora agroturistiky pdf pdf 440 kB
Fiche PRV č. 6 - Neproduktivní investice v lesích pdf pdf 472 kB
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf 2 MB
Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV pdf pdf 465 kB
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PR PRV pdf pdf 152 kB
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 31.12.2018 podle ČSÚ xlsx xlsx 12 kB
Databaze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx 4 MB
Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku pdf pdf 177 kB
Příloha č.1 - Soulad se strategií SCLLD - vzor povinné přílohy docx docx 753 kB
Potvrzení odborného lesního hospodáře (OLH) k projektu - vzor přílohy docx docx 753 kB
Podrobný postup pro vygenorování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 pdf pdf 1 MB
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf 1 MB
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf 969 kB
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků pdf pdf 903 kB
Příručka pro zadávání zakázek PRV pdf pdf 621 kB
Příručka pro publicitu PRV pdf pdf 1 MB
Pozvánka na seminář pro žadatele_6_výzva_PRV pdf pdf 194 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 885 kB

Společné Technické školky

Název Soubor Velikost
Informace o projektu pdf pdf 165 kB
Metodika - Dům pdf pdf 100 kB

Výzva PRV č. 7

Název Soubor Velikost
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf 278 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 7 pdf pdf 163 kB
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf 6 MB
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf 7 MB
Výzva PRV č. 7 pdf pdf 238 kB
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf 2 MB
Fiche PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků pdf pdf 1 MB
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf 1 MB
Fiche PRV č. 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf 865 kB
Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV pdf pdf 465 kB
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PR PRV pdf pdf 152 kB
Databaze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx 2 MB
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 31.12.2019 podle ČSÚ xlsx xlsx 17 kB
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf 2 MB
Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře pdf pdf 580 kB
Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 pdf pdf 741 kB
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků pdf pdf 804 kB
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020 pdf pdf 893 kB
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf 1 MB
Příručka pro publicitu pdf pdf 1 MB
Pozvánka na webinář pro žadatele pdf pdf 188 kB
Prezentace k webináři vysílaného 7.5.2020 pptx pptx 599 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 201 kB

OPŽP - ÚSES a Protierozní opatření

Název Soubor Velikost
Text výzvy MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření IIi pdf pdf 282 kB
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23 pdf pdf 3 MB
Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí pdf pdf 305 kB
Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP xlsx xlsx 124 kB
Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 pdf pdf 295 kB
Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů pdf pdf 3 MB
Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin pdf pdf 3 MB
Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních dřevin docx docx 124 kB
Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP pdf pdf 305 kB
Příloha č. 9 - Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP pdf pdf 9 MB

OPŽP - Sídelní zeleň

Název Soubor Velikost
Text výzvy MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace Sidelní zeleně II pdf pdf 199 kB
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23 pdf pdf 3 MB
Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí pdf pdf 205 kB
Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP xlsx xlsx 124 kB
Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 pdf pdf 295 kB
Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů pdf pdf 3 MB
Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin pdf pdf 1 MB
Příloha č. 7 - Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky pdf pdf 1 MB
Příloha č. 8 - Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní pdf pdf 2 MB
Příloha č. 9 - Seznam doporučených autochtonních dřevin docx docx 124 kB
Příloha č. 10 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP pdf pdf 305 kB
Příloha č. 11 - Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP pdf pdf 9 MB

Přímestký tábor na Ranči Loučka

Název Soubor Velikost
Leták_Přímestký tábor na Ranči Loučka pdf pdf 217 kB

Plán vzdělávacích aktivit MAP Rosice

Název Soubor Velikost
Plán aktivit - akce pro děti pdf pdf 286 kB
Plán aktivit - sdílení praxe pdf pdf 210 kB
Plán aktivit - Semináře pdf pdf 285 kB

Výzva OPZ č. 2 – Sociální služby

Název Soubor Velikost
AVÍZO 2. výzvy MAS z OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf 537 kB
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf 2 MB
OPZ - Obvyklé ceny a mzdy pdf pdf 195 kB
otázky a odpovědi pdf pdf 524 kB
Pravidla pro vstup do Dočasné sítě sociálních služeb JMK pdf pdf 498 kB
Příloha 1 Popis podporovaných aktivit pdf pdf 674 kB
Příloha 10 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu xlsx xlsx 27 kB
Příloha 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů pdf pdf 968 kB
Příloha 3 Stanovy MAS pdf pdf 623 kB
Příloha 4 Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 397 kB
Příloha 5 Etický kodex pdf pdf 426 kB
Příloha 6 Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce pdf pdf 791 kB
Příloha 7 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba pdf pdf 602 kB
Příloha 8 Údaje o sociální službě xlsx xlsx 70 kB
Příloha 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o socialní službě pdf pdf 505 kB
Seznam přijatých žádostí OPZ výzvy č. 2 pdf pdf 124 kB
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf 827 kB
TEXT 2. výzvy MAS OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf 835 kB
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf 2 MB
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf 724 kB
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf 578 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 187 kB
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf 173 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 3 MB
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pdf pdf 776 kB

Výzva OPZ č. 4 Sociální služby

Název Soubor Velikost
Výzva OPZ č. 4 Sociální služby a sociální začleňování II. pdf pdf 336 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 181 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 591 kB
Příloha výzvy č. 1 - Hodnocení a výběr projektů pdf pdf 405 kB
Příloha výzvy č. 2 - Podporované aktivity pdf pdf 325 kB
Příloha výzvy č. 3 - Stanovy MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf 271 kB
Příloha výzvy č. 4 - Jednací řád MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf 397 kB
Příloha výzvy č. 5 - Etický kodex pdf pdf 426 kB
Příloha výzvy č. 6 - Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce pdf pdf 791 kB
Příloha výzvy č. 7 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ a vyrovnávací platba docx docx 77 kB
Příloha výzvy č. 8 - Údaje o sociální službě xlsx xlsx 70 kB
Příloha výzvy č. 9 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě pdf pdf 505 kB
Příloha výzvy č. 10 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu xlsx xlsx 27 kB
Zápis z jednání Výběrového orgánu MAS - Věcné hodnocení projektů pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf 688 kB

Výzva PRV č. 4

Název Soubor Velikost
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf 189 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 4 pdf pdf 223 kB
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf 3 MB
Fiche PRV č. 1 - Investice do zemědělských podniků pdf pdf 436 kB
Fiche PRV č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf 441 kB
Fiche PRV č. 3 - Lesnická infrastruktura pdf pdf 433 kB
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf 442 kB
Fiche PRV č. 5 - Podpora agroturistiky pdf pdf 440 kB
Fiche PRV č. 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf 436 kB
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf 2 MB
Pravidla pro MAS pdf pdf 515 kB
Interní postupy MAS BB pro Programový rámec PRV pdf pdf 449 kB
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů pdf pdf 674 kB
Podrobný postup pro vygenorování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 pdf pdf 1 MB
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf 1 MB
Příkladový manuál pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf 903 kB
Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu farmáře pdf pdf 2 MB
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf 969 kB
Příručka pro publicitu PRV pdf pdf 1 MB
Příručka pro zadávání zakázek PRV pdf pdf 621 kB
Soulad se strategií SCLLD - vzor povinné přílohy docx docx 753 kB
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 1.1.2018 podle ČSÚ xlsx xlsx 11 kB
Příloha č. 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku pdf pdf 177 kB
Databaze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx 4 MB
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx 22 kB
Avízo výzvy PRV č. 4 pdf pdf 204 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 247 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 804 kB
Výzva PRV č. 4 pdf pdf 234 kB

Školení Šablony II. Kuřim, Ivančice

Název Soubor Velikost
Prezentace ze školení Šablony II pdf pdf 929 kB
Školení Šablony II 17.4.2018 Ivančice pdf pdf 210 kB
Školení Šablony II 16.4.2018 pdf pdf 210 kB

Pozvánka semináře pro chovatele

Název Soubor Velikost
Seminář pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB
Workshop pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB

Výzva OPZ č. 3

Název Soubor Velikost
Modifikovaný text výzvy 13.2.2018 pdf pdf 534 kB
Seznam přijatých žádostí pdf pdf 109 kB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 454 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 182 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele OPZ z 29.1.2018 pdf pdf 3 MB
Přílohy výzvy č. 1 - Podporované aktivity pdf pdf 438 kB
Příloha výzvy č. 2 - Hodnocení a výběr projektů docx docx 252 kB
Příloha výzvy č. 3 - Stanovy MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 623 kB
Příloha výzvy č. 4 - Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 397 kB
Příloha výzvy č. 5 - Etický kodex pdf pdf 426 kB
Obvyklé ceny, mzdy a platy pdf pdf 195 kB
Otázky a odpovědi k žádostem a realizaci projektů docx docx 22 kB
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze platná od 1.5.2017) pdf pdf 2 MB
Prezentace ze semináře pro žadatele PZ ze dne 25.5.2017 pdf pdf 2 MB
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pdf pdf 827 kB
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf 2 MB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 454 kB

Různé

Název Soubor Velikost
Cyklotour 2018 pdf pdf 4 MB
Den Říčan pdf pdf 2 MB
Hravé sebepoznání_říjen 2018 pdf pdf 109 kB
Jarní příměstský tábor na Ranči Loučka pdf pdf 537 kB
Konkurs_MŠ Čebín pdf pdf 102 kB
Leták_78. výzva_Energetické úspory pdf pdf 313 kB
Leták_IROP_obce pdf pdf 4 MB
Masopustní zabíjačka na Zlobici pdf pdf 47 kB
Musica Nova pdf pdf 207 kB
Národní dotační zdroje - aktualizované vydání 2019 pdf pdf 6 MB
Plán vzdělávacích aktivit pdf pdf 215 kB
Pozvánka na jednání VH MAS 20.2.2018 Ivančice pdf pdf 259 kB
Pozvánka na semináře k výzvě č. 3 OPZ pdf pdf 384 kB
Pozvánka na setkání pivovarů png png 236 kB
Pozvánka na setkání zájemců o podporu V71 pdf pdf 168 kB
pozvánka na vycházku - včelařská stezka jpg jpg 723 kB
Pozvánka_Čebínská stodola 2018 jpg jpg 480 kB
Pozvánka_seminář pro žadatele_IROP_2,3,4 pdf pdf 66 kB
Prodloužení termínu výzvy OPZ č.3- Prorodinná opatření pdf pdf 534 kB
Program semináře pdf pdf 299 kB
Programový dokument OP TAK_návrh pdf pdf 316 kB
Přehled akcí Mikroregionu Kahan_červen 2018 pdf pdf 44 kB
Seminář 'Hravé sebepoznání' pdf pdf 113 kB
Seminář 'Umím se domluvit' pdf pdf 339 kB
Seminář Mgr. Květa Hrbková pdf pdf 149 kB
Seminář pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB
Seminář pro příjemce IROP pdf pdf 62 kB
Setkání Mikroregionu Čebínka pdf pdf 158 kB
Setkání pivovarů png png 236 kB
Setkání pivovaru png png 236 kB
Údif_říjen 2018 pdf pdf 128 kB
Umím se domluvit_říjen 2018 pdf pdf 334 kB
včelařská výstava - pozvánka jpg jpg 267 kB
Věcné hodnocení projektů – výběrový orgán MAS pdf pdf 17 MB
Veletrh středních škol pdf pdf 467 kB
Veřejná sbírka - Čebín pdf pdf 136 kB
Vítání jara na ranči Předklášteří pdf pdf 265 kB
Výběrové řízení projektový manažer MAS - 2018 pdf pdf 504 kB
Výběrové řízení projektový manažer MAS Brána Brněnska pdf pdf 482 kB
Výběrové řízení účetní – obec Rozdrojovice pdf pdf 44 kB
Výsledky formálního hodnocení přijatých žádostí_PRV 3. výzva pdf pdf 61 kB
Výsledky hodnocení a výběru projektů - IROP pdf pdf 160 kB
Westernové vzpomínání jpg jpg 389 kB
Workshop pro chovatele ovcí a koz pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 2 MB
Zpravodaj MAS č. 4 png png 877 kB
inzerat_MS_Tisnovsko pdf pdf 455 kB
MAS schválené žádosti o dotace png png 322 kB
Dotace schválené MAS k 19.10.2018 pdf pdf 230 kB
Rovne_prilezitosti_MAP_Kuřim pdf pdf 7 MB
Rovne_prilezitosti_MAP_Rosice pdf pdf 7 MB
Krizovatky_integrace_pozvanka pdf pdf 2 MB
Dotace schválené MAS k 21.12.2018 pdf pdf 183 kB
Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR pdf pdf 670 kB

Zpravodaj MAS

Název Soubor Velikost
e - Zpravodaj č. 5 - prosinec 2021 html html 33 kB
e-zpravodaj_04 html html 68 kB
e-zpravodaj_01 html html 75 kB
e-zpravodaj_02 html html 64 kB
e-zpravodaj_03 html html 48 kB
Zpravodaj MAS č. 4 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj č. 3 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj č. 2 pdf pdf 4 MB
Zpravodaj č. 1 pdf pdf 2 MB

SCLLD MAS Brána Brněnska

Název Soubor Velikost
Evaluační zpráva - střednědobé zhodnocení SCLLD pdf pdf 1 MB
Analytická část pdf pdf 3 MB
Strategická část pdf pdf 3 MB
Implementační část pdf pdf 1 MB
Finanční plán xls xls 324 kB
SCLLD – Přílohy zip zip 5 MB
Dotazníky ke strategii zip zip 5 MB
Setkání s občany zip zip 789 kB

Výzva OPZ č. 1

Název Soubor Velikost
Výzva OPZ č. 1 – otázky a odpovědi verze 27.7.2017 docx docx 24 kB
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf 2 MB
Obvyklé ceny a mzdy platy pdf pdf 195 kB
Příloha č. 1 – Podporované aktivity docx docx 255 kB
Příloha č. 2 – Hodnocení a výběr projektů docx docx 265 kB
Příloha č. 3 – Stanovy MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 3 MB
Příloha č. 4 – Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. docx docx 235 kB
Příloha č. 5 – Etický kodex docx docx 249 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva MAS OPZ č.1 pdf pdf 359 kB
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf 827 kB
TEXT VÝZVY docx docx 263 kB
Věcné hodnocení projektů – výběrový orgán MAS pdf pdf 17 MB
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf 2 MB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 187 kB
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf 173 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 3 MB
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pdf pdf 776 kB

OPZ výzva č. 5

Název Soubor Velikost
Modifikovaný text výzvy MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření III pdf pdf 419 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci pdf pdf 129 kB
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf 5 MB
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf 1 MB
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů pdf pdf 405 kB
Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit pdf pdf 218 kB
Otázky a odpovědi k žádostem a realizaci projektů pdf pdf 237 kB
Příloha č. 3 Stanovy MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf 326 kB
Příloha č. 4 Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 397 kB
Příloha č. 5 Etický kodex pdf pdf 426 kB
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pdf pdf 1 MB
Obvyklé ceny, mzdy a platy pdf pdf 207 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 180 kB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 3 MB
Text výzvy MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření III - před modifikací pdf pdf 395 kB

Zajímavé prezentace/informace

Název Soubor Velikost
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 392 kB
Dotace na zadržování vody v krajině pdf pdf 4 MB
Prezentace k Agrolesnictví pdf pdf 8 MB
Jak zadržovat vodu v krajině - panelová diskuze ve Zbýšově pdf pdf 643 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 155 kB

Programové výbory

Název Soubor Velikost
Zápis z jednání 8.1.2019 pdf pdf 522 kB
Zápis z jednání 20.2.2019 pdf pdf 2 MB
14_05_2019_Zápis z hlasování PV_Per rollam pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání 16.4.2019 pdf pdf 3 MB
Zápis z jednání 28.3.2019 + pozvánka pdf pdf 620 kB
Pozvánka na Programový výbor - 01.08.2017 pdf pdf 163 kB
Pozvánka na Programový výbor - 04.01.2018 pdf pdf 136 kB
Pozvánka na Programový výbor - 04.05.2017 pdf pdf 140 kB
Pozvánka na Programový výbor - 09.05.2018 pdf pdf 135 kB
Pozvánka na Programový výbor - 11.04.2017 pdf pdf 138 kB
Pozvánka na Programový výbor - 14.6.2018 pdf pdf 119 kB
Pozvánka na Programový výbor - 16.10.2017 pdf pdf 162 kB
Pozvánka na Programový výbor - 20.02.2018 pdf pdf 108 kB
Pozvánka na Programový výbor - 21.09.2017 pdf pdf 191 kB
Pozvánka na Programový výbor - 23.11.2017 pdf pdf 140 kB
Pozvánka na Programový výbor - 27.02.2017 pdf pdf 146 kB

Výzva PRV č. 1

Název Soubor Velikost
Fiche PRV č.4 – konečná pdf pdf 150 kB
Interní postupy Místní akční skupina Brána Brněnska,z.s. pro PR PRV – 4.5. 2017 PV docx docx 60 kB
Interní postupy pro administraci a výběr projektů pro programový rámec PRV- PV 4.5. 2017 docx docx 74 kB
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) xls xls 211 kB
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře pdf pdf 1 MB
Povinná příloha k žádosti o dotaci – soulad se strategií SCLLD docx docx 752 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf 142 kB
Pravidla 19-2-1 pdf pdf 1 MB
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf 674 kB
Příloha_Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf 177 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva MAS PRV č. 1 pdf pdf 376 kB
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 1 pdf pdf 459 kB
Tabulka ekonomických činností xlsx xlsx 5 MB
Výzva PRV č. 1 doc doc 779 kB
Výzva PRV č. 1 – Otázky a odpovědi doc doc 781 kB

Výzva PRV č. 5

Název Soubor Velikost
Avízo výzvy PRV č. 5 pdf pdf 268 kB

Výzva PRV č. 3

Název Soubor Velikost
Aktualizovaná Pravidla 19.2.1 - Podmínky pro poskytování dotace pdf pdf 2 MB
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx 22 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele 15.1.2018 pdf pdf 219 kB
Pozvánka na seminář pro žadatele 29.1.2018 pdf pdf 219 kB
PREZENTACE ze seminářů pro žadatele pdf pdf 886 kB
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 3 pdf pdf 403 kB
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf 3 MB
Výzva PRV č. 3 pdf pdf 292 kB
Fiche PRV č. 1 Investice do zemědelských podniků pdf pdf 429 kB
Fiche PRV č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf 435 kB
Fiche PRV č. 3 Lesnická infrastruktura pdf pdf 430 kB
Fiche PRV č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf 439 kB
Fiche PRV č. 5 Podpora agroturistiky pdf pdf 434 kB
Fiche PRV č. 7 Investice do lesnickcýh technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf 430 kB
Avízo výzvy PRV č. 3 pdf pdf 334 kB
Informace k připravované výzvě PRV č. 3 pdf pdf 507 kB
Interní postupy MAS BB PRV pdf pdf 960 kB
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Brno-venkov k 30.11.2017 xlsx xlsx 4 MB
Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf 903 kB
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 pdf pdf 1 MB
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV pdf pdf 560 kB
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře pdf pdf 1 MB
Povinná příloha žádosti o dotaci - soulad se strategií SCLLD docx docx 753 kB
Pravidla 19.2.1 - podmínky pro poskytování dotace pdf pdf 2 MB
Pravidla PRV pro MAS pdf pdf 487 kB
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf 208 kB
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf 5 MB
Postup od podání na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf 1 MB

Interní postupy pro IROP

Název Soubor Velikost
Interní postupy pro IROP pdf pdf 658 kB
Interní postupy_verze 2_23_08_2018 pdf pdf 420 kB

Dokumenty ke stažení - OPŽP

Název Soubor Velikost
Hledáme externího hodnotitele pdf pdf 161 kB
Ukázky typových projektů pdf pdf 2 MB
Ukázky typových projektů pro 88. výzvu pdf pdf 699 kB
Připravované výzvy MAS - prezentace pdf pdf 279 kB
Prezentace k novým aktivitám OPŽP pdf pdf 10 MB
Sídelní zeleň - doporučení pro realizaci pdf pdf 255 kB
Realizace ÚSES a protierozních opatření - doporučení pdf pdf 511 kB
Náklady obyklých opatření xlsx xlsx 35 kB
Metodika přímých a nepřímých nákladů pdf pdf 295 kB
Standard péče o funkční výsadby ovocných dřevin pdf pdf 3 MB
Standard pro výsadbu stromů pdf pdf 3 MB
Seznam autochtonních dřevin docx docx 124 kB
Financování s pomocí rozpočtu JMK pdf pdf 559 kB
Klimagrün_seminar_vysadba pdf pdf 9 MB

Místní akční skupiny jako platformy

Název Soubor Velikost
brožura ke stažení pdf pdf 6 MB
Smlouva o spolupráci MAS 2 pdf pdf 186 kB
Zápisy z jednání zip zip 5 MB

Stanovy, Jednací řády MAS

Název Soubor Velikost
Stanovy_verze_5_aktuální verze pdf pdf 357 kB
Jednací řád Valné hromady_verze_2_aktuální verze pdf pdf 213 kB
Jednací řády orgánů MAS_verze_2_aktuální verze pdf pdf 128 kB
Stanovy_verze_4_2020 pdf pdf 640 kB
Stanovy_verze_3_20.02.2019 pdf pdf 326 kB
Jednací řád Valné hromady_archiv pdf pdf 81 kB
Jednací řády orgánů MAS_archiv pdf pdf 56 kB
Stanovy_verze 2_20.02.2018 pdf pdf 576 kB
Stanovy_verze 1_11.4.2017 pdf pdf 623 kB

2. výzva IROP - Komunitní centra

Název Soubor Velikost
2. výzva MAS BB-IROP-Komunitní centra a sociální služby pdf pdf 89 kB
Avízo výzvy pdf pdf 93 kB
Interní postupy IROP pdf pdf 420 kB
Kontrolní list - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti xlsx xlsx 29 kB
Kontrolní list - věcné hodnocení xlsx xlsx 58 kB
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - rozvoj komunitních center docx docx 208 kB
Osnova studie proveditelnosti - rozvoj sociálních služeb docx docx 210 kB
Postup pro podání žádosti o podporu v systému MS2014 doc doc 9 MB
Pozvánka na seminář pdf pdf 66 kB
Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pdf pdf 111 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 80 kB
Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci_VZOR pdf pdf 93 kB
Seznam vybraných prjektů k podpoře pdf pdf 160 kB
Souhlasné stanovisko kraje (komunitní centra) docx docx 169 kB
Souhlasné stanovisko subjektu - soc. služby docx docx 168 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy č. 62 pdf pdf 897 kB
Zápis z Programového výboru - 6.12.2018 - výběr projektů pdf pdf 257 kB
Zápis z výběrové komise - věcné hodnocení přijatých žádostí o podporu pdf pdf 4 MB

3. výzva IROP Doprava

Název Soubor Velikost
Avízo výzvy pdf pdf 90 kB
Interní postupy IROP pdf pdf 420 kB
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility docx docx 127 kB
Kontrolní list - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti xlsx xlsx 39 kB
Kontrolní list - věcné hodnocení xlsx xlsx 58 kB
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy docx docx 145 kB
Osnova studie proveditelnosti -Terminály docx docx 197 kB
Příloha 1 Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 98 kB
Příloha 2 Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 109 kB
Seznam vybraných projektů pdf pdf 161 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf 696 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 102 kB
Výsledky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 3. výzvy MAS Brána Brněnska v rámci IROP pdf pdf 151 kB
Výsledky věcného hodnocení - Zápis z Výběrové komise MAS 06.02.2019 pdf pdf 2 MB

4. výzva IROP Cyklodoprava

Název Soubor Velikost
Avízo výzvy pdf pdf 88 kB
Interní postupy IROP pdf pdf 420 kB
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility docx docx 127 kB
Kontrolní list - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti xlsx xlsx 29 kB
Kontrolní list - věcné hodnocení xlsx xlsx 56 kB
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava docx docx 149 kB
Příloha 1 Kritéria formálního hodnocení pdf pdf 99 kB
Příloha 2 Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 78 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy č. 53 pdf pdf 696 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 88 kB

1. výzva IROP

Název Soubor Velikost
1. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání pdf pdf 593 kB
Interní postupy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro IROP pdf pdf 658 kB
IROP Cesta systémem MS2014 do podvýzvy pdf pdf 962 kB
Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v IROP pdf pdf 989 kB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP pdf pdf 1 MB
Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura neformální vzdělávání docx docx 187 kB
Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura SŠ docx docx 186 kB
Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZŠ docx docx 188 kB
Osnova studie proveditelnosti - předškolní vzdělávání docx docx 322 kB
Otázky a odpovědi ze semináře MAS 22.11.2017 pdf pdf 377 kB
Postup pro podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ doc doc 9 MB
Pozvánka na seminář pdf pdf 386 kB
Prezentace ze semináře 22.11.2017 Seznámení s výzvou pdf pdf 622 kB
Prezentace ze semináře 22.11.2017 Seznámení se systémem pdf pdf 2 MB
Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti pdf pdf 459 kB
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 471 kB
Příloha č. 3 – Osnova povinné přílohy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. docx docx 77 kB
Seznam přijatých žádostí 1 . výzva IROP k 3.1.2018 pdf pdf 407 kB
Specifická pravidla k výzvě č. 68 pdf pdf 6 MB
Text nadřazené výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekety CLLD – SC 2.4 pdf pdf 575 kB
Výsledky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 1. výzvy MAS Brána Brněnska v rámci IROP pdf pdf 40 kB
Výsledky výběru projektů v rámci 1. výzvy MAS pdf pdf 58 kB
Zápis z jednání Programového výboru_14_06_2018 pdf pdf 323 kB
Zápis z jednání Výběrové komise 22.03.2018 pdf pdf 4 MB
Zápis z Programového výboru - výběr projektů pdf pdf 4 MB

IROP – Interní postupy

Název Soubor Velikost
Interní postupy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro IROP pdf pdf 658 kB
Interní postupy_verze 2_23_08_2018 pdf pdf 420 kB

Harmonogram výzev MAS Brána Brněnska

Název Soubor Velikost
Harmonogram výzev MAS 2021 pdf pdf 131 kB
Harmonogram výzev MAS 2020_aktual pdf pdf 149 kB
Harmonogram výzev MAS 2020 pdf pdf 164 kB
Harmonogram výzev MAS 2019 pdf pdf 126 kB
Harmonogram výzev MAS 2018 pdf pdf 508 kB
Harmonogram výzev MAS 2017 xlsx xlsx 14 kB

Dokumenty MAS

Název Soubor Velikost
Informace o zpracování osobních údajů GDPR pdf pdf 389 kB
Logo MAS Brána Brněnska, z.s. jpeg jpeg 17 kB
Mapka území MAS Brána Brněnska, z.s. png png 634 kB
Přihláška partnera do MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 33 kB
Přihláška partnera do Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pdf pdf 140 kB
Složení orgánů MAS_jmenný seznam xls xls 31 kB
Stanovy_20.02.2019 pdf pdf 326 kB
Zakladatelská smlouva pdf pdf 3 MB

Výroční zprávy MAS

Název Soubor Velikost
Výroční zpráva za rok 2020 pdf pdf 47 MB
Výroční zpráva za rok 2019 pdf pdf 3 MB
Výroční zpráva za rok 2018 pdf pdf 2 MB
Výroční zpráva za rok 2017 pdf pdf 3 MB
Výroční zpráva za rok 2016 pdf pdf 2 MB
Výroční zpráva za rok 2015 pdf pdf 11 MB
Výroční zpráva za rok 2014 pdf pdf 935 kB
Výroční zpráva za rok 2013 pdf pdf 10 MB

Pozvánky na semináře

Název Soubor Velikost
Agrolesnictví - seminář pdf pdf 1 MB
Diskuze k zadržování vody v krajině_Zbýšov pdf pdf 643 kB
Energetické komunity_webinář pdf pdf 433 kB
Klimagreen_3 pdf pdf 396 kB
Pozvánka na seminář pro starosty pdf pdf 183 kB
Pozvánka ne seminář pro starosty pdf pdf 183 kB
Pozvanka_SGS-3 'Oslo'_Kurim_26_02_20 pdf pdf 170 kB
Seminar_PRV_Ivancice_plakat pdf pdf 279 kB
Seminar_PRV_Ivancice_pozvanka pdf pdf 193 kB
Klimagreen_2 pdf pdf 3 MB
NDT_Olomouc pdf pdf 279 kB
NDT_Jihlava pdf pdf 332 kB
Pozvanka_dotace_obce pdf pdf 362 kB
Program semináře_Dotační příležitosti pro obce pdf pdf 181 kB

OPŽP - SC 4.3

Název Soubor Velikost
Výzva MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření pdf pdf 287 kB
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20. pdf pdf 3 MB
Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí pdf pdf 312 kB
Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP xlsx xlsx 121 kB
Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 pdf pdf 295 kB
Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů pdf pdf 3 MB
Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin pdf pdf 3 MB
Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních dřevin docx docx 124 kB
Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP pdf pdf 311 kB
Příloha č. 9 - Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP pdf pdf 12 MB

OPŽP - SC 4.4

Název Soubor Velikost
Výzva MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně pdf pdf 205 kB
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20. pdf pdf 3 MB
Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí pdf pdf 212 kB
Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP xlsx xlsx 121 kB
Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 pdf pdf 295 kB
Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů pdf pdf 3 MB
Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin pdf pdf 3 MB
Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních dřevin docx docx 124 kB
Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP pdf pdf 311 kB
Příloha č. 9 - Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP pdf pdf 12 MB

Dokumenty MAP Rosice II

Název Soubor Velikost
1. sebehodnotící zpráva pdf pdf 182 kB
2. sebehodnotící zpráva pdf pdf 203 kB
Agregovaný popis potřeb škol pdf pdf 250 kB
Strategický rámec MAP Rosice II 07_07_2021 zip zip 3 MB
Strategický rámec MAP Rosice II 7_7_2021 pdf pdf 1 MB
Organizační struktura MAP Rosice II pdf pdf 199 kB
Statut Řádícího výboru MAP Rosice II pdf pdf 1 MB
Jednací řád Řídícího výboru MAP Rosice II pdf pdf 1 MB
Komunikační plán MAP Rosice II pdf pdf 153 kB
Dotčená veřejnost - příloha komunikačního plánu MAP Rosice II pdf pdf 280 kB

Dokumenty MAP Kuřim II

Název Soubor Velikost
1. sebehodnotící zpráva pdf pdf 182 kB
2. sebehodnotící zpráva pdf pdf 178 kB
Agregovaný popis potřeb škol pdf pdf 225 kB
Strategický rámec MAP Kuřim II 07_07_2021 zip zip 2 MB
Strategický rámec MAP Kuřim II 7_7_2021 pdf pdf 1 MB
Organizační struktura MAP Kuřim II pdf pdf 222 kB
Statut Řádícího výboru MAP Kuřim II pdf pdf 1 MB
Jednací řád Řídícího výboru MAP Kuřim II pdf pdf 1 MB
Komunikační plán MAP Kuřim II pdf pdf 153 kB
Dotčená veřejnost - příloha komunikačního plánu MAP Kuřim II pdf pdf 278 kB

7. výzva IROP Cyklo/doprava

Název Soubor Velikost
Avízo výzvy pdf pdf 110 kB
Interní postupy MAS pdf pdf 420 kB
Metodický pokyn - veřejné zakázky pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova Studie proveditelnosti - Cyklodoprava docx docx 145 kB
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ doc doc 10 MB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti pdf pdf 111 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 101 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy IROP pdf pdf 760 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 117 kB
Změna výzvy MAS - prodloužení termínu pdf pdf 89 kB

6. výzva IROP - Doprava

Název Soubor Velikost
Avízo výzvy pdf pdf 123 kB
Interní postupy MAS pdf pdf 420 kB
Metodický pokyn - veřejné zakázky pdf pdf 1 MB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova Studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy docx docx 145 kB
Osnova Studie proveditelnosti - Terminály docx docx 197 kB
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ doc doc 10 MB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti pdf pdf 109 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 148 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Text nadřazené výzvy IROP pdf pdf 760 kB
Text výzvy MAS pdf pdf 140 kB
Zápis z Programového výboru - Výběr projektů pdf pdf 1 MB
Zápis z Výběrové komise MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf 3 MB
Změna výzvy MAS - prodloužení termínu pdf pdf 103 kB

5. výzva IROP - Komunitní centra a soc

Název Soubor Velikost
5. výzva MAS Brána Brněnska - text výzvy pdf pdf 119 kB
Avízo výzvy pdf pdf 113 kB
Interní postupy_IROP pdf pdf 420 kB
Metodický pokyn - veřejné zakázky pdf pdf 1 MB
Nadřazená výzva ŘO IROP pdf pdf 897 kB
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 3 MB
Osnova studie proveditelnosti - Aktivita Rozvoj komunit. center docx docx 208 kB
Osnova studie proveditelnosti - Aktivita Rozvoj sociál. služeb docx docx 210 kB
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ doc doc 9 MB
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti pdf pdf 119 kB
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf 101 kB
Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci VZOR pdf pdf 133 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf 2 MB
Upravený text výzvy MAS - prodloužení výzvy do 2.10.2019 pdf pdf 120 kB
Zápis z Programového výboru - Výběr projektů pdf pdf 1 MB
Zápis z Výběrové komise MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf 3 MB

Výběrové řízení 2019

Název Soubor Velikost
Souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji pdf pdf 59 kB
Výběrové řízení 2019 pdf pdf 106 kB

Dokumenty PS MAP Rosice II

Název Soubor Velikost
Zápis z 1. setkání PS - rovné příležitosti, financování, čten. a mat. gramotnost pdf pdf 657 kB
Zápis z 1. setkání PS Polytechnika pdf pdf 738 kB
Zápis z 2. setkání PS matem. a čten. gramotnost pdf pdf 885 kB
Zápis z 2. setkání PS Polytechnika pdf pdf 776 kB
Zápis z 2. setkání PS rovné příležitosti a financování pdf pdf 767 kB
Zápis z 3. setkání pracovních skupin pdf pdf 530 kB
Zápis z 4. setkání PS matem. a čten. gramotnost pdf pdf 889 kB
Zápis z 4. setkání PS Polytechnika a PS enviromenální pdf pdf 922 kB
Zápis z 4. setkání PS rovné příležitosti a financování pdf pdf 863 kB
Zápis z 5. setkání PS čtenářská a matematická gramotnost pdf pdf 969 kB
Zápis z 5. setkání PS environmentální a PS polytechnické vzdělávání pdf pdf 1005 kB
Zápis z 5. setkání PS rovné příležitosti a PS financování pdf pdf 1 MB
Zápis z 6. setkání PS čtenářská a matematická gramotnost - per rollam pdf pdf 363 kB
Zápis z 6. setkání PS polytechnika a environmentální - per rollam pdf pdf 354 kB
Zápis z 6. setkání PS rovné příležitosti a PS financování - per rollam pdf pdf 359 kB
Zápis z 7. setkání PS čtenářská a matematická gramotnost - per rollam pdf pdf 535 kB
Zápis z 7. setkání PS polytechnika a environmentální - per rollam pdf pdf 592 kB
Zápis z 7. setkání PS rovné příležitosti a PS financování - per rollam pdf pdf 558 kB
Zápis z 8. setkání pracovních skupin- čtenářská a matematická gramotnost pdf pdf 558 kB
Zápis z 8. setkání pracovních skupin- financování a rovné příležitosti pdf pdf 555 kB
Zápis z 8. setkání pracovních skupin- Polytechnika a environmentální pdf pdf 537 kB
Zápis z 9. setkání pracovních skupin- financování a rovné příležitosti pdf pdf 32 kB
Zápis z 9. setkání PS pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti pdf pdf 37 kB
Zápis z 9. setkání PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a PS Enviromentální pdf pdf 40 kB
Zápis z 10. setkání PS financování a rovné příležitosti pdf pdf 867 kB
Zápis z 10. setkání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pdf pdf 917 kB
Zápis z 10. setkání PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a PS enviromentální pdf pdf 860 kB
Zápis z 11. setkání PS financování a rovné příležitosti pdf pdf 1 MB
Zápis z 11. setkání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pdf pdf 1 MB
Zápis z 11. setkání PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a PS enviromentální pdf pdf 1 MB
Zápis z 12. setkání PS financování a rovné příležitosti- pdf pdf 1 MB
Zápis z 12. setkání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pdf pdf 1 MB
Zápis z 12. setkání PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a PS enviromentální pdf pdf 1 MB

Dokumenty PS MAP Kuřim II

Název Soubor Velikost
Zápis z 1. setkání PS - rovné příležitosti, financování, čten. a mat. gramotnost pdf pdf 698 kB
Zápis z 1. setkání PS Polytechnika pdf pdf 786 kB
Zápis z 2. setkání PS matem. a čten. gramotnost pdf pdf 870 kB
Zápis z 2. setkání PS Polytechnika pdf pdf 767 kB
Zápis z 2. setkání PS rovné příležitosti a financování pdf pdf 761 kB
Zápis z 3. setkání pracovních skupin pdf pdf 491 kB
Zápis z 4. setkání PS matem. a čten. gramotnost pdf pdf 1 MB
Zápis z 4. setkání PS Polytechnika a PS enviromenální pdf pdf 971 kB
Zápis z 4. setkání PS rovné příležitosti a financování pdf pdf 1 MB
Zápis z 5. setkání PS čtenářská a matematická gramotnost pdf pdf 1 MB
Zápis z 5. setkání PS environmentální a PS polytechnické vzdělávání pdf pdf 1009 kB
Zápis z 5. setkání PS rovné příležitosti a PS financování pdf pdf 1 MB
Zápis z 6. setkání PS čtenářská a matematická gramotnost - per rollam pdf pdf 357 kB
Zápis z 6. setkání PS polytechnika a environmentální - per rollam pdf pdf 377 kB
Zápis z 6. setkání PS rovné příležitosti a PS financování - per rollam pdf pdf 359 kB
Zápis z 7. setkání PS čtenářská a matematická gramotnost - per rollam pdf pdf 230 kB
Zápis z 7. setkání PS polytechnika a environmentální - per rollam pdf pdf 229 kB
Zápis z 7. setkání PS rovné příležitosti a PS financování - per rollam pdf pdf 230 kB
Zápis z 8. setkání PS čtenářská a matematická gramotnost pdf pdf 603 kB
Zápis z 8. setkání PS enviromentální, polytechnika pdf pdf 636 kB
Zápis z 8. setkání PS rovné příležitosti,financování pdf pdf 628 kB
Zápis ze 9. setkání_PS čtenářská a matematická gramotnost _Kuřim 27.-29.1.2021 pdf pdf 641 kB
Zápis ze 9. setkání_PS enviromentální a polytechnika_Kuřim 27.-29.1.2021 pdf pdf 586 kB
Zápis ze 9. setkání_PS financování, rovné příležitosti_Kuřim 27.-29.1.2021 pdf pdf 695 kB
Zápis z 10. setkání PS financování a rovné příležitosti pdf pdf 958 kB
Zápis z 10. setkání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pdf pdf 967 kB
Zápis z 10. setkání PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a PS enviromentální pdf pdf 954 kB
Zápis z 11. setkání PS financování a rovné příležitosti pdf pdf 1 MB
Zápis z 11. setkání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pdf pdf 1 MB
Zápis z 11. setkání PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a PS environmentální pdf pdf 1 MB
Zápis z 12. setkání PS financování a rovné příležitosti pdf pdf 1 MB
Zápis z 12. setkání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pdf pdf 1 MB
Zápis z 12. setkání PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a PS enviromentální pdf pdf 1 MB