Obsah stránky

7. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.  dne  4.5.2020 vyhlašuje 7. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 3 fiche (opatření):

Fiche č. 1: Investice do zemědělských podniků s alokací: 4.500.000,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 17, odstavci 1., písmenu b) přiložených Pravidel od strany 41

Fiche č. 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností s alokací: 1.200.000,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 19, odstavci 1., písmenu b) přiložených Pravidel od strany 56

Fiche č. 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, s alokací: 1.100.000,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 26 přiložených Pravidel od strany 68

Do regionu MAS Brána Brněnska tak v rámci této výzvy bude možné rozdělit částku 6.800.000,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. 
Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, nejprve ho stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

Místní akční skupina uspořádala pro zájemce volně přístupný webinář na svém YouTube kanálu.

Webinář se uskutečnil ve čtvrtek 7.5. od 15:00

Registrace zájemců je možná zde.
Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde.

V případě, že to umožní uvolnění opatření proti šíření nemoci COVID-19, uspořádá MAS i klasický seminář pro žadatele v prostorách Kuřimského zámku a to 13.5.2020 od 15:00.

Pozvánku na seminář naleznete zde 
registrace je možná skrze formulář uložený zde

Konání semináře bude zájemcům potvrzeno 12.5.2020 na základě vývoje opatření vlády proti šíření nemoci COVID-19

V případě jakýchkoli otázek se obracejte na Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Datum vyhlášení výzvy:                                                          4.5.2020
Datum zahájení příjmu žádostí:                                             11.5.2020 
Datum ukončení příjmu žádostí:                                             5.6.2020

Termín registrace na RO SZIF:                                              28.8.2020

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   5 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Výzva PRV č. 7
pdf pdf
238 kB