Obsah stránky

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA

VYHLAŠUJE VÝZVU 

MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020

 

MALÝ LEADER pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. je financován z Dotačního programu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2020.

Jedná se o formu finanční podpory, kterou Místní akční skupina Brána Brněnska plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům pro rozvoj a zlepšení kvality života našeho regionu pomocí malých neinvestičních projektů.

 

Jedná se konkrétně o dotační titul č.2- Podpora provozu místních akčních skupin. 

Z tohoto dotačního titulu získala MAS pro rok 2020 dotaci ve výši 51 000 Kč. Z toho částku 20 000 Kč použije na provozní činnost kanceláře a částku  31 000 Kč může použít na realizaci podpory malých projektů na území MAS.

MAS tak může poskytnout až 50% dotaci (hrazeno z výše uvedené dotace JMK) na realizaci projektových záměrů žadatelů. 50% nákladů na akci by hradil realizátor.

Vyhlášením výzvy a umožněním 50% podpory malých projektů v území, tak nevzniknou MAS žádné neplánované finanční náklady.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

Alexandra Stančíková, tel. 731 654 444, e-mail: stancikova@branabrnenska.cz

Miloslav Kavka, tel. 604 171 798, e-mail: kavka@branabrnenska.cz