Obsah stránky

Zpravodaj Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. pravidelně informuje o novinkách z území, ale i z dění v MAS prostřednictvím elektornického Zpravodaje.

Níže naleznete chronologicky řazené zpravodaje, včetně archivu dříve vydávaných tištěných Zpravodajů

Vaše případné náměty na články a příspěvky do dalších čísel Zpravodaje můžete zasílat na email kavka@branabrnenska.cz

Přejeme příjemné počtení!

 

e - Zpravodaj č. 2 - říjen 2018

 

e - Zpravodaj č. 1 - červenec 2018

 

Archiv tištěných zpravodajů

_______________________________________________________________________________

Zpravodaj č. 4 - prosinec 2017

 

Zpravodaj č. 3 - červen 2017

 

Zpravodaj č. 2 - červen 2014

 

Zpravodaj č. 1 - listopad 2013