Obsah stránky

Zpravodaj Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. pravidelně informuje o novinkách z území, ale i z dění v MAS ve Zpravodaji. Níže najdete přehled doposud vydaných Zpravodajů ve formátu pdf.

Vaše případné náměty na články a příspěvky do dalších čísel Zpravodaje můžete zasílat na email stastna@branabrnenska.cz

Přejeme příjemné počtení!

Zpravodaj č. 1 - listopad 2013

Zpravodaj č. 2 - červen 2014

 

Zpravodaj č. 3 - červen 2017

Zpravodaj č. 4 - prosinec 2017