Obsah stránky

9. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne  9.3.2022 vyhlašuje 9. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
V rámci této výzvy jsou vyhlášeny celkem 4 fiche (opatření):

Fiche č. 1: Investice do zemědělských podniků 
s alokací: 2 770 164,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 17, odstavci 1., písmenu a) přiložených Pravidel od strany 41

Fiche č. 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
s alokací: 3 134 873,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 19, odstavci 1., písmenu b) přiložených Pravidel od strany 54

Fiche č. 6: Neproduktivní investice v lesích, s alokací: 3 068 499,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 25 přiložených Pravidel od strany 63

Fiche č. 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 
s alokací: 1 879 935,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 26 přiložených Pravidel od strany 65

Do regionu MAS Brána Brněnska by tak v rámci této výzvy bude možné rozdělit částku 10 853 471,- Kč

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. 
Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, nejprve ho stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

V případě jakýchkoli otázek se obracejte na Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Datum vyhlášení výzvy:                                                          9.3.2022
Datum zahájení příjmu žádostí:                                              18.3.2022 
Datum ukončení příjmu žádostí:                                            14.4.2022

Termín registrace na RO SZIF:                                              15.7.2022

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   1 500 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

 

Pro zájemce o dotaci jsou plánovány rovněž bezplatné semináře, na kterých bude příležitost vyslechnout si informace k Výzvě, ale i probrat Vaše připravované záměry.

Semináře pro zájemce o dotaci:

Výzva PRV.č 9
pdf pdf
199 kB
pdf pdf
446 kB