Obsah stránky

Zápisy z jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Originály zápisů jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.