Obsah stránky

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne  18.12.2023 vyhlašuje 13. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
V rámci této výzvy je vyhlášena následující fiche (opatření):

Fiche č. 6: Neproduktivní investice v lesích, s alokací: 1 532 926 Kč
Podrobné informace naleznete v článku 25 přiložených Pravidel od strany 63

Datum vyhlášení výzvy:                                                          18.12.2023
Datum zahájení příjmu žádostí:                                              1.1.2024
Datum ukončení příjmu žádostí:                                             20.1.2024

Termín registrace na RO SZIF:                                              29.2.2024

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   1 500 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Ing. Ondřej Kotek, email: kotek@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

 

Pro zájemce o dotaci je plánovaný rovněž bezplatný seminář, na kterém bude příležitost vyslechnout si informace k Výzvě, ale i probrat Vaše připravované záměry.

  • Kuřim
    5.1.2024 od 10:00,
    Otevřená 553, 664 34 Kuřim

Bližší informace k seminářům výzvy jsou uvedeny v pozvánce v dokumentech u výzvy č. 13 PRV.