Obsah stránky

 

Využijte skvělou příležitost získat 100% dotaci na rozvoj lidí věnujících se neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže

z výzvy MŠMT č. 02_18_071 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

 

Je možné podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání.

Výzva umožní pracovníkům neformálního vzdělávání,a to i dobrovolníkům, rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. 

Je možné podpořit i sportovní kluby, dobrovolné hasičezkrátka veškeré neziskové organizace
zaměřené na práci s dětmi a mláděží 
a to zejména v následujících oblastech:

  • osobnostně sociální rozvoj,
  • získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání,
  • badatelských aktivitách,
  • praktickém využívání ICT
  • a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Podrobné informace o výzvě naleznete zde.

Bezplatné informační setkání pro zájemce o podporu proběhly v Kuřimi a Rosicích.

Prezentace ze setkání naleznete níže

Rádi bychom umožnili podporu organizací v našem regionu
a tak začínáme připravovat společný projekt.

Pokud vážně uvažujete o zapojení, vyplňtě níže přiložený
Jednoduchý návrh projektového záměru můžete zasílat na email: stancikova@branabrnenska.cz