Obsah stránky

STRUČNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

 

Podporené z programu:

Intereg V-A, Slovenská republika – Česká republika

 

Žiadateľ:

NAŠE NOLČOVO

Nolčovo 79, 039 54  Krpeľany

 

Doba realizácie projektu:

9/2019 – 8/2020

 

Kód projektu:

SK/FMP/6c/02/013

 

Partner projektu:

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim

 

Celkové výdaje malého projektu:

31 544,93 EUR, z toho dotácia z EFRR: 26 813,19 EUR, ŠR: 3 154,49 EUR, financovanie zo strany združenia vo výške 1 577,25 EUR

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom mikroprojektu bolo pomocou realizácie aktivít, zvýšiť atraktívnosť cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov  regiónu využitím vnútorného potenciálu.  Každý zo zúčastnených partnerov mal v projekte svoje oprávnené miesto a bol zodpovedný za špecifické aktivity, ktoré napomôžu k naplneniu jednotlivých aktivít. Hlavný výstup  projektu je  - vybudovanie vyhliadkovej veže (rozhľadne) v obci Nolčovo spolu s mobiliárom - oddychová zóna. Zmapovali sme hrady, hradiská a rozhladne do  mapy a brožúry s popisom územia regiónu Turca a MAS Brána Brněnska, vytvorili sa podmienky k dobudovaniu  náučných chodníkov. Zároveň očakávame vplyvom realizácie projektu ďalší rozvoj lokálnych služieb a tým aj podpory podnikateľských aktivít, resp. zamestnanosti v daných regiónoch.

 

Oblasti dopadu, cieľové skupiny:

Dopad výstupov projektu  na  návštevníkov prihraničného regiónu  je pozitívny v tom,  že sa  zvýši návštevnosť na území partnerov  mikroprojektu  a zvýši sa atraktívnosť a konkurencieschopnosť
v danom území. Výstupy mikroprojektu  uprednostňujú rozšírenie možnosti spoznania  kultúrno-historického potenciálu partnerov mikroprojektu so záujmom obdivovať  kultúrno-historické  pamätihodnosti, zvyky a remeslá. Projekt má vysoko pozitívny  vplyv  na  cieľovú skupinu  a to tak na   nižšie ako vyššie vekové kategórie. Zvýšila sa úroveň v propagačno-osvetovej rovine 
a v rovine kultúrno-historickej.

Cieľové skupiny: návštevníci cezhraničného regiónu, obyvatelia regiónu

Spoločná realizácia

Hlavná časť projektu, investícia  bola realizovaná na území žiadateľa, par. č. KN 434/2. Od začiatku realizácie projektu sa partneri podieľali na príprave podkladov (brožúrka,  mapa) a spoločne organizovali návštevu regiónu Turca + slávnostné otvorenie rozhľadne počas podujatia   "Nolčovská kosa".

 

Výstupy:

  1. Vyhliadková veža
  2. Oddychová zóna
  3. Návšteva HCP 1x na Slovensku (02.07.2020 – 04.07.2020)
  4. Brožúrka a mapka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“

Slovensko
popis
Černá Hora
popis
Černá Hora
popis
Příměstské tábory
popis
Prázdná galerie
popis
Tvoříme s úsměvem
popis
Pozvánky na akce
popis
Pozvánka na veletrh
popis
IROP
popis
Prázdná galerie
popis
Mini-veletrh pro školy
popis
Jinačovická pětadvacítka
Květa Hrbková
popis
Sbírka - Čebín
popis
ČH
popis
Javorek
popis
IROP_MMR
popis
TŠ_ROSICKO
popis
MAP_II
popis
Lukovany
popis
Rovne_prilezitosti
popis
Prozkoumat
popis
Andersen
popis
Mikaus
popis
Plán vzdělávacích aktivit
popis
Šítí_MAP_Rosice
popis
JInačovice_Šití
popis
Mini-veletrh
popis
Plán vzdělávacích aktivit
popis
mapy
popis
Slovensko
popis
Sociální služby
popis
Zpravodaj MAS
popis