Obsah stránky

Přihláška partnera do MAS

Členem MAS Brána Brněnska, z.s. může být ten kdo žije, pracuje nebo jinak působí v území, má zájem dobrovolně spolupracovat a podílet se na činnosti MAS.

MAS sdružuje zástupce jednotlivých obcí, svazků obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů, zemědělců a fyzických osob.

Členství v MAS schvaluje Valná hromada. Podmínkou vzniku členství je nutnost doručení přihlášky včetně příloh do sídla MAS a následně uhrazení členského příspěvku, jehož výši určí Valná hromada.

K přihlášce  členství v MAS  je nutné dodat:

1) kopii stanov, nebo jiného zakládajícího dokumentu (živnostenský list, zakladatelskou smlouvu atd.)  organizace

2) výpis z usnesení odpovědného orgánu (valná hromada, přestavenosto atd) který stanoví osobu, která bude organizace v MAS zastupovat a bude jejím jménem hlasovat. Všechny tyto dokumenty je nutné zaslat na adresu MAS.

Žádost o členství bude projednána na nejbližší valné hromadě MAS.