Obsah stránky

Next Generation

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. je příjemcem dotace z Národního programu Životní prostředí - Výzva č. 1/2023: Energetická osvěta a dotační poradenství. 
Hlavním cílem projektu je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

 

Projekty SFŽP - Dendrologická zahrada Průhonice