Obsah stránky

MAS Brána Brněnska každoročně vydává výroční zprávu,
pojednávající o činnostech, aktivitách a hospodaření MAS za uplynulý rok.