Obsah stránky

3. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
​- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 21.12.2017 vyhlásí 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

  1. Investice do zemědělských podniků
  2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  3. Lesnická infrastruktura
  4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  5. Podpora agroturistiky
  6. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Do regionu MAS Brána Brněnska tak bude možné v rámci této výzvy rozdělit částku 19.030.620,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Datum vyhlášení výzvy:                                21.12.2017
Datum zahájení příjmu žádostí:                   26.2.2018
Datum ukončení příjmu žádostí:                 12.3.2018

Termín registrace na RO SZIF:                   18.6.2018

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   5 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS - Ing. Petru Warzechovou (warzechova@branabrnenska.cz, 737 002 924), Miloslava Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798)

Výzva PRV č. 3
pdf pdf
292 kB