Obsah stránky

Výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska
PRV č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
- výzva ukončena

Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s vyhlásila dne 19.5.2017 výzvu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V této výzvě mohou žadatelé předkládat své projekty v rámci opatření (fiche) č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Celková alokace této výzvy je 5.043.750,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                                 19.5.2017
Datum zahájení příjmu žádostí:                  19.6.2017 v 10:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                4.7.2017 ve 15:00 hod

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  5 000 000 CZK

Užitečné odkazy:

 

Výzva PRV č. 1

Název Typ
Fiche PRV č.4 – konečná pdf pdf
Interní postupy Místní akční skupina Brána Brněnska,z.s. pro PR PRV – 4.5. 2017 PV docx docx
Interní postupy pro administraci a výběr projektů pro programový rámec PRV- PV 4.5. 2017 docx docx
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) xls xls
Příloha_Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře pdf pdf
Povinná příloha k žádosti o dotaci – soulad se strategií SCLLD docx docx
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
Pravidla 19-2-1 pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva MAS PRV č. 1 pdf pdf
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 1 pdf pdf
Tabulka ekonomických činností xlsx xlsx
Výzva PRV č. 1 doc doc
Výzva PRV č. 1 – Otázky a odpovědi doc doc