Obsah stránky

Výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska
PRV č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
- výzva ukončena

Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s vyhlásila dne 19.5.2017 výzvu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V této výzvě mohou žadatelé předkládat své projekty v rámci opatření (fiche) č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Celková alokace této výzvy je 5.043.750,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                                 19.5.2017
Datum zahájení příjmu žádostí:                  19.6.2017 v 10:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                4.7.2017 ve 15:00 hod

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  5 000 000 CZK

Užitečné odkazy: