Obsah stránky

Programové období 2014 - 2020

V programovém období 2014-2020 jsou vymezeny nové programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Přes Místní akční skupiny budou řešeny tyto tři operační programy:

  • Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  • Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  • Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství.

Harmonogram výzev MAS Brána Brněnska

Název Typ
Harmonogram výzev MAS 2019 pdf pdf
Harmonogram výzev MAS 2018 pdf pdf
Harmonogram výzev MAS 2017 xlsx xlsx