Obsah stránky

Programové období 2014 - 2020

V programovém období 2014-2020 jsou vymezeny nové programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Přes Místní akční skupiny jsou řešeny tyto čtyři operační programy:

  • Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  • Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  • Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství.
  • Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí.

Harmonogram výzev MAS Brána Brněnska

Název Typ
Harmonogram výzev MAS 2021 pdf pdf
Harmonogram výzev MAS 2020_aktual pdf pdf
Harmonogram výzev MAS 2020 pdf pdf
Harmonogram výzev MAS 2019 pdf pdf
Harmonogram výzev MAS 2018 pdf pdf
Harmonogram výzev MAS 2017 xlsx xlsx