Obsah stránky

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský

Aktuálně v projektu MAP Kuřim IV

Duben 2024

____________________________________________________________________

TVOŘÍME S ÚSMĚVEM III

Srdečně Vás zveme na akci pořádanou ve spolupráci s MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Šlapanice a MAP Rosice IV. 

Tato akce proběhne ve dnech 18.-19.4.2024 v Hotelu Orea Resort Santon, Brno. 

Program je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání, rozvoj grafomotoriky a sdílení dobré praxe napříč jednotlivými organizacemi v území. 

 

Březen 2024

____________________________________________________________________

UKÁZKOVÁ HODINA POLYTECHNIKY - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Pod vedením lektorů Ing. J. Martínka a A. Tomanové proběhne workshop polytechniky, který se uskuteční dne 13.3.2024 od 14:00 hod. 
Workshop proběhne v Základní a mateřské škole v Ostrovačicích. 

Účastníci si budou moci vyrobit nebo ušít vlastní výrobek pod vedením lektorů. 

 

WELLBEING A FYZICKÁ BEZPEČNOST U NÁS VE ŠKOLE

Dne 7.3.2024 od 14:00hod. proběhne seminář pod vedením lektora Ing. Petra Šramatého. 
Seminář proběhne v Základní škole Kuřim, Tyršova. 

Tento seminář je určen pro zástupce a pedagogy ZŠ a MŠ 

Vzdělávací program je zaměřený na seznámení účastníků s okolnostmi, průběhem a riziky různých typů mimořádných událostí (včetně spojených s projevy agrese) ve školách a školských zařízeních. Tématem jsou také jevy spojené s průběhem verbálních a fyzických projevů agrese vůči personálu vzdělávacích zařízení, žákům a návštěvníkům. Program se zaměřuje i na rizikové situace spojené s negativním jednáním člověka, např. projevy šikanování, verbální konflikt, útok agresivní osoby, útok zvířete. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z dané problematiky, možnostmi předvídání a vlastními možnostmi řešení dané situace, přijetí opatření, ale také s motivací a typologií agresorů.

 

Únor 2024

____________________________________________________________________

PRVNÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP KUŘIM IV 

Dne 29.2.2024 od 8:15 hod. proběhne první setkání pracovních skupin projektu MAP Kuřim IV. 

Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice

 • Úvod-zahájení jednání PS
 • Představení projektu MAP IV
 • Identifikace místní lídrů
 • Seminář na téma Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků – komunikační dovednosti v praxi (Mgr. Jiří Halda)
 • Diskuze a závěr setkání PS

 

Leden 2024

____________________________________________________________________

TVORBA PLÁNU AKTIVIT PRO ROK 2024

Tvorba Plánu aktivit probíhá na základě Řočního akčního plánu. Plán aktivit bude zaslán do všech zapojených organizacích, kde jsou v nabídce různé vzdělávací aktivity pro děti MŠ a žáky ZŠ.

 

Prosinec 2023

____________________________________________________________________

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP KUŘIM IV

Dne 12.12.2024 od 12:00 hod. proběhne ustavující jednání Řídícího výboru. 

Místo jednání: Golf Resort Kaskáda, Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim

Program:

 • Zahájení, volba zapisovatele
 • Schválení složení Řídícího výboru a předsedy ŘV, včetně Statutu a Jednacího řádu
 • Schválení složení Pracovních skupin projektu MAP Kuřim IV
 • Schválení Strategického rámce MAP Kuřim IV
 • Schválení Komunikačního plánu MAP Kuřim IV, včetně přílohy „Identifikace dotčené veřejnosti"
 • Schválení dokumentu Organizační struktura MAP Kuřim IV
 • Různé - diskuze, návrhy, připomínky

 

Prosinec 2023

____________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU MAP KUŘIM IV