Obsah stránky

 

Dne 22. 2. 2018 byla vyhlášena výzva pro projekt Šablony 2.

MAS Brána Brněnska organizuje seminář k výzvě Šablony II

 

Seminář se koná 16. 4. 2018  Kuřim a 17. 4. 2018 Ivančice, více informací v přiloženém letáčku (nutné potvrzení účasti)

 

Prezentace ze semináře

 

MAS Brána Brněnska, z.s. poskytuje poradenství školám a SVČ zdarma. Prosíme žadatele/příjemce o konzultace s Bc. Janou Šťastnou - tel. 607 170 464, stastna@branabrnenska.cz

 

Orientační částky pro podporu z projektu Šablony II:

MŠ, ZŠ - 300 000 + 2500 á žák (počet žáků k 09/2017 nebo k 09/2018 podle termínu podání žádosti)

ŠD, ŠK, ZUŠ, DDM - 100 000 + 1800 á žák (počet žáků k 09/2017 nebo k 09/2018 podle termínu podání žádosti)

  

Nové zajímavé šablony k využitív projektu Šablony II:

- školní kariérový poradce

- zapojení odborníka z praxe do výuky (odborník bez ped. praxe spolu s vyučujícím)

- zapojení ICT technika do výuky (odborník bez ped. praxe spolu s vyučujícím) - podpora učitele

- projektové dny

 - úvazek personální šablony bude možné čerpat/kombinovat po 0,1 úvazku měsíčně

- úprava bagatelní podpory - 8/16/24/80

- sdílení zkušeností - pro ZŠ provázanost i na SŠ

 

Odkazy pro další informace z MŠMT:

Více na 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

 

Informace k DOTAZNÍKU ONLINE:
http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-dotaznikovemu-setreni-v-pripravovane-vyzve

 

Přímý odkaz na dotazník:
https://sberdat.uiv.cz/login