Obsah stránky

Harmonogram výzev MAS

Níže nejdete harmonogram výzev z IROP, OPZ a PRV. Harmonogram výzev se může měnit s ohledem na průběh schvalování dokumentace k výzvám jednotlivými ministerstvy.