Obsah stránky

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA
pro Programové období 2014 - 2020

Území působnosti Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. pro období 2014 – 2020 je k 1.1.2020 tvořeno 64 obcemi s 84 542 obyvateli a 44 členskými subjekty (tj. právnickými osobami, fyzickými osobami a veřejnými subjekty). Celková výměra území činí 520,52 km2.

Rozlohou obce je největší obec Ivančice, jejíž katastrální území má přes 4,7 ha.  Následují obce Oslavany a Kuřim, které mají přes 1,7 ha.

Co do počtu obyvatel je největší město Kuřim, s téměř jedenácti tisíci obyvatel. Ostatní obce MAS ale mají několikanásobně menší počet obyvatel, z celkového počtu 64 obcí na území MAS má jedna třetina obcí (22 obcí) méně jak 500 obyvatel.

Mapa územní působnosti pro Programové období 2014 - 2020