Obsah stránky

 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. začala 1.5.2023 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)  realizovat projekt „Propojujeme MAS BB“  registračního čísla CZ.03.02.01/00/22_008/0000124  v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, který umožňuje čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027.  Projekt rozvíjí komunitní život a řeší začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením, řeší izolovanost jednotlivých sociálních skupin i jednotlivců, bude pozitivně ovlivňovat vytrácení spolupráce a vazeb v rámci sousedství a mezigeneračního přenosu zkušeností, propojování dobrovolníků z řad participující veřejnosti přímo s potřebnými osobami v území a řeší i podporu neformálních pečovatelů na území MAS Brána Brněnska, z.s. Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu komunitních center, podporu dobrovolnické činnosti, podporu rodin dětí ohrožených školním neúspěchem a rodin s malými dětmi, podporu seniorů a podporu  neformálních pečujících. Dojde k propojování zkušeností mezi cílovými skupinami i komunitními pracovníky a dojde ke zvýšení participace členů komunity na řešení společných záležitostí i ke zlepšení spolupráce a svépomoci v komunitě, k rozvoji vztahu k místu bydlení a rozvoji komunitního způsobu života na území MAS BB.

MAS Brána Brněnska, z.s. uskutečňuje projekt spolu s partnery projektu, kterými jsou: Oblastní charita Tišnov, Oblastní charita Rajhrad, Středisko volného času Rosice, Středisko volného času Ivančice a Jednota bratrská Ivančice.

Zaměstnanci MAS Brána Brněnska zapojení v projektu: 

Ing. Tereza Modráková - koordinátor projektu a garant komunitní práce

Kristýna Pařízková - finanční manažer 

Mgr. Dagmar Jurišová - DYS K.O. – klub pro děti se speciálními potřebami Kuřim

Mgr. Klára Marvánová - Začleňování rodičů s malými dětmi - Miniklub Ivančice

Mgr. Veronika Snížková - Komunitní práce Vev. Bítýška ZaHRÁTka

Bc. Jana Šťastná - Komunitní práce Česká

 

Projekt je realizován od 1.5.2023 do 31.1.2026.

Operační program Zaměstnanost plus | Olomoucký kraj

 

 

 

 

Aktuality z projektu

Projekt Propojujeme MAS BB bilancuje MAS Brána Brněnska | Projekt Propojujeme MAS BB má za sebou první období (branabrnenska.cz)