Obsah stránky

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne  13.3.2023 vyhlašuje 10. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
V rámci této výzvy je vyhlášena následující fiche (opatření):

Fiche č. 6: Neproduktivní investice v lesích, s alokací: 3 256 764,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 25 přiložených Pravidel od strany 63

Datum vyhlášení výzvy:                                                          13.3.2023
Datum zahájení příjmu žádostí:                                              20.3.2023 
Datum ukončení příjmu žádostí:                                            14.4.2023

Termín registrace na RO SZIF:                                              21.7.2023

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   1 500 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Ing. Ondřej Kotek, email: kotek@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

 

Pro zájemce o dotaci jsou plánovány rovněž bezplatné semináře, na kterých bude příležitost vyslechnout si informace k Výzvě, ale i probrat Vaše připravované záměry.

  • Ivančice
    23.3.2023 od 15:00, Středisko volného času Ivančice
  • Kuřim
    17.3.2023 od 10:00,
    Kavárna Escape, Zámek Kuřim

Bližší informace k seminářům výzvy jsou uvedeny v pozvánce v dokumentech u výzvy č. 10 PRV.