Obsah stránky

Území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. se nachází v Jihomoravském kraji, zasahuje do okresu Brno-venkov a Blansko. Celková rozloha území k 31.12.2016 činila 497 km2 a je tvořena územím 61 obcí. Počet obyvatel MAS Brána Brněnska k 31.12.2016 je 81.557.

Rozlohou obce je největší obec Ivančice, jejíž katastrální území má přes 4.700 ha.  Následují obce Oslavany a Kuřim, které mají přes 1.700 ha.

Co do počtu obyvatel je největší Kuřim, který měl na konci roku 2016 přes jedenáct tisíc obyvatel. Ostatní obce MAS ale mají několikanásobně menší počet obyvatel, z celkového počtu 61 obcí na území MAS má jedna třetina obcí (21 obcí) méně jak 500 obyvatel.