Obsah stránky

 

Identifikace místních lídrů/expertů
v rámci pracovních skupin MAP Kuřim II

V současnosti byly v pracovních skupinách vytipováni místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání.

Jméno a příjmení

Oblast vzdělávání

Pracovní skupina

Žaneta Pochopová

matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání

PS MG, PS PV

Bc. Pavlína Kozinová

matematická gramotnost

PS MG

Mgr. Alena Skácelová

matematická gramotnost

PS MG

Vladimíra Fillová

čtenářská gramotnost

PS ČG

Bc. Klára Šťastná

čtenářská gramotnost

PS ČG

Mgr. Hana Urbanová

čtenářská gramotnost

PS ČG

Pavlína Zámečníková, DiS.

polytechnické vzdělávání

PS PV

Jiřina Súkupová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Miroslava Hemalová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Marcela Káčová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Ludmila Tvrzová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Sandra Naďová

polytechnické vzdělávání

PS PV

Mgr. Ondřej Mikauš

rovné příležitosti

PS RP

Ing. Tomáš Hudeček

začleňování ICT do vzdělávání

PS MG, PS ČG, PS PV

 

Identifikace místních lídrů/expertů bude pravidelně aktualizována v návaznosti na zapojené subjekty.

Zkratky:
PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS ČG – Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS MG – Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, PS RP – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, PS PV – Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání