Elektronický zpravodaj Místní akční skupiny Brána Brněnska

Integrovaný regionální operační program

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly již vyhlášeny 4 výzvy.

Největší zájem jsme zaznamenali o výzvu zaměřenou na školní a předškolní vzdělávání. Projekty, které byly v loňském roce schváleny, se již nacházejí ve fázi realizace, přičemž některé z nich jsou již úspěšně dokončeny.

Další úspěšnou výzvou byla výzva zaměřená na podporu komunitních center a sociálních služeb, kdy jsou projekty taktéž ve fázi realizace, či již úspěšně zrealizovány.

Příkladem je město Ivančice, které prostřednictvím dotace z Místní akční skupiny Brána Brněnska zajistilo vybudování IT učebny v ZŠ Ivančice – Němčice a také podporu sociální služby Ivančice, prostřednictvím nákupu vozidel pro terénní službu a kompenzačních pomůcek pro Denní stacionář.

 Operační program Zaměstnannost

Z Operačního programu Zaměstnanost jsme vyhlásili již 5 výzev a umožnili tak personální zajištění dvou sociálních služeb a realizaci přímestských táborů, které velmi pomáhají pracujícím rodičům v době prázdnin.

V oblasti sociálních služeb se prostřednictvím dotací z Místní akční skupiny Brána Brněnska podařilo zajistit financování:

V oblasti prorodinných opatření se prostřednictvím dotací z Místní akční skupiny Brána Brněnska podařilo zajistit realizace příměstských táborů, které minimálně 403 rodinám pomohou zajistit péči o děti v čase zaměstnání v době prázdnin.

V těchto dnech probíhá administrace poslední z výzev na příměstské tábory, čímž by měly být prostředky přidělené MAS na toto programové období vyčerpány a zároveň podpořeni další rodiče v našem regionu.

Další programové období se připravuje a o podrobnostech Vás budeme včas informovat.

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte manažera MAS, 
Miloslava Kavku, +420 604 171 798, kavka@branabrnenska.cz

 

Program rozvoje venkova

Z Programu rozvoje venkova vyhlásila Místní akční skupina Brána Brněnska již 4 výzvy.

Do 22.7.2019 je otevřena příležitost podávat žádosti o podporu v rámci momentálně otevřené výzvy v rámci které můžeme rozdělit dotace ve výši až 20 258 106,-Kč.

O podporu mohou žádat nejen zemědělci, ale také drobní podnikatelé, obce, lesní hospodáři a výrobci potravin a krmiv.

Projekty, které byly schváleny se již nacházejí ve fázi realizace, přičemž některé z nich jsou již úspěšně dokončeny.

Jedním z příkladů projektu, který má pozitivní dopad i na své okolí, je minipivovar v Rozdrojovicích. S pomocí dotace přes Místní akční skupinu Brána Brněnska tak mohl majitel vybudovat profesionální minipivovar, který rozhodně nemá problémy s odbytem a který vedle dobrého piva, pomáhá šířit i povědomí o obci Rozdrojovice a pomáhá zvýšit místní ekonomický potenciál. Děkujeme a přejeme mnoho spokojených zákazníků.

Více informací naleznete na našich stránkách.

V případě zájmu o podrobnější informace k jednotlivým opatřením kontaktujte manažera MAS, 
Miloslava Kavku, +420 604 171 798, kavka@branabrnenska.cz

Operační program Životní prostředí

Informace k připravovaným výzvám

V rámci Operačního programu životní prostředí je stále otevřená příležitost žádat o dotace na výsadbu.

60% dotací je možné podpořit projekty výsadby zeleně v obcích.

Příjem žádostí o podporu je otevřen do 1.10.2019

80% až 100% dotaci je možné získat na realizace protierozních opatření a realizace prvků ÚSES.

Výzva na tato opatření bude vyhlášena znovu a sběr žádostí bude probíhat minimálně do 7.10.2019

Více informací naleznete na našich stránkách.

V případě zájmu o podrobnější informace k jednotlivým opatřením kontaktujte manažera MAS, 
Miloslava Kavku, +420 604 171 798, kavka@branabrnenska.cz

Jak se daří získavat finance do území přes Místní akční skupinu Brána Brněnska, z. s.

Na přiložené mapě je znázorněn rozsah žádostí o dotace, které k 21.12.2018 prošly administrací Místní akční skupiny brána brněnska a byly doporučeny k podpoře.

 V Kuřimi a v Rosicích proběhl první ročník Mini-veletrhu pro školy!

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., která je realizátorem projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Kuřim a ORP Rosice, uspořádala dne 19.6.2019 v Kuřimi a dne 20.6.2019 v Rosicích první ročník, tzv. Mini-veletrhu pro školy, rodiče, děti. Na akcích byly zastoupeny firmy z oblasti školství, které prezentovaly interaktivní pomůcky, knihy/učebnice, výtvarné potřeby, aj.

Účastníci akce, tedy zástupci škol, rodiče s dětmi, ale i široká veřejnost, tak měli jedinečnou možnost zhlédnout na jednom místě aktuální nabídku z oblasti školství od různých zajímavých firem.

Součástí akce byly zajímavé workshopy, které celou akci doplňovaly o možnost zapojení především dětí – workshop bubnování, workshop rockové hudby, workshop Technických školek a šití. 

Akce se setkala s velkým ohlasem zapojených škol. Musím hrozně moc poděkovat za tuto akci. Spoustu her a pomůcek známe, ale také jsme se seznámili s věcmi a pomůckami, které ve škole ještě nemáme. Objednali jsme si tedy krásné nové pomůcky jako např. Logico Piccolo a Logico Primo. Také nás zaujaly pomůcky Tvořivé školy a O-školy. Moc se přimlouvám za to, aby se akce v příštím roce opakovala. Je důležité, aby učitelé nesklouzávali do stereotypu a pořád se snažili získávat nové a nové poznatky o firmách a pomůckách, které se zabývají i těmito krásnými věcmi.“  Mgr. Hana Urbanová, ředitelka MŠ Jinačovice.

MAS Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim
www.branabrnenska.cz

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
 Odhlásit se můžete zde