Obsah stránky

Vítejte

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s. Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) je na politickém rozhodvání nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazku obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů, který bude MAS pro naplnění svých cílů používat je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

 

Přehled dotací schválených k podpoře ze strany MAS

pátek, 19. říjen 2018 // MAS informuje

 
Bez náhledu

POKUSY s divadlem Údif

úterý, 16. říjen 2018 // MAS informuje

MAS Brána Brněnska z.s. zve na vzdělávací akci "POKUSY s divadlem Údif".

 
Bez náhledu

Seminář "Umím se domluvit"

úterý, 16. říjen 2018 // MAS informuje

MAS Brána Brněnska, z.s. zve na vzdělávací seminář "Umím se domluvit"

 
Bez náhledu

Seminář "Hravé sebepoznání"

úterý, 16. říjen 2018 // MAS informuje

MAS srdečně zve na vzdělávací seminář "Hravé sebepoznání" pořádaný v rámci MAP Kuřim II.

 
Bez náhledu

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko hledá ředitele/ředitelku do nové mateřské školy

pondělí, 17. září 2018 // MAS informuje