Obsah stránky

 

Vítejte

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) je na politickém rozhodvání nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazku obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů, který MAS pro naplnění svých cílů používá je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS je možné díky projektu "Místní akční skupina Brána Brněnska 2019 - 2023" který je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Informuje

 

Změna konzultačních hodin

úterý, 23. listopad 2021 // MAS informuje

Z důvodu momentální pandemické situace Vás prosíme o domluvu osobních schůzek telefonicky. Kontakt na zaměstnance MAS naleznete ve složce kontakty.

 

Jsme připraveni podpořit region i v letech 2021 - 2027

neděle, 15. listopad 2021 // MAS informuje

Schválením Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2021–2027 jsou otevřeny dveře pro další podporu našeho regionu.

 

Informace k národním výzvám OPŽP, OPŽP21+ a NPO

středa, 10. listopad 2021 // MAS informuje

Máme pro Vás aktuální informace ze SFŽP, které se týkají národních výzev OPŽP, OPŽP21+ a NPO. Odkaz na zaslané prezentace naleznete níže v textu.

 

II. výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt

středa, 03. listopad 2021 // MAS informuje

Ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, z.s. MAS Bobrava, z.s. MAS Podbrněnsko, spolek a MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašujeme II. výzvu k podání žádosti o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt.

 

Rodinný duch firmy Dřevostyl se rozvíjí i v době covidové: „Museli jsme lidem předávat vzorky materiálů před dveře,“ říkají majitelé firmy

úterý, 02. listopad 2021 // MAS informuje

KUŘIM - Kuřimská firma Dřevostyl už více než 20 let nabízí nábytek na míru. V doslova rodinném podniku se setkává několik generací rodiny Zemanů, které navazují na lásku ke dřevu od pradědy karosáře. „Zkušenosti se dřevem měl hlavně strýc, vyučený dřevomodelář, a společně s tatínkem rozběhli firmu,“ říkají bratři Libor a Michal Zemanovi, kteří pokračují v tradici a dál rozvíjejí rodinný duch podniku. V patnáctičlenném týmu nyní i díky podpoře Místní akční skupiny Brána Brněnska vznikl prostor pro vytvoření nového pracovního místa pořízením CNC vrtacího a obráběcího centra.

 

Dotace až 80% z MMR - program obnovy a rozvoje venkova

středa, 06. říjen 2021 // MAS informuje

Dovolte, abychom Vás tímto informovali, že již byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova.