Obsah stránky

Vítejte

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s. Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) je na politickém rozhodvání nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazku obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů, který bude MAS pro naplnění svých cílů používat je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

 

OBCE V MAS

Mikroregion Čebínka

web mikroregionu Čebínka

Mikroregion Porta

web Mikroregionu Porta

Mikroregion Ponávka

web mikroregionu Ponávka

Mikroregion Kuřimka

web mikroregionu Kuřimka

Mikroregion Domašovsko

web mikroregionu Domašovsko

Svazek obcí Panství hradu Veveří

web Svazku obcí Panství hradu Veveří

Mikroregion Ivančicko

web mikroregionu Ivančicko

Mikroregion Kahan

web mikroregionu Kahan

Samostatné obce