Obsah stránky

Řídící výbor MAP Rosice IV

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP RosiceRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Rosice.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Investiční záměry,  Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání Řídící výbor projednává a schvaluje svůj statut a jednací řád.

Členy Řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Složení Řídícího výboru MAP Rosice IV

Jméno a příjmení Organizace
Ing. Jaroslav Martínek Zástupce RT MAP
Lukáš Volánek Zástupce ORP
Mgr. Zbyněk Minařík Zástupce vedení škol (ředitel ZŠ Rosice)
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Učitelé (ředitel ZŠ Veverské Knínice)
Mgr. Lenka Lebedová Učitelé (ředitelka ZŠ a MŠ Ostrovačice)
Věra Božková Učitelé (ředitelka MŠ Rosice)
Mgr. Ivana Zajícová Učitelé (ředitelka MŠ Říčany)
Bc. Dušan Horňák Zástupce školních družin (školní družina ZŠ Rosice)
Mgr. Bc. Zdeněk Doležal, DiS Zástupce ZUŠ (ředitel ZUŠ Rosice)
Mgr. Michal Kříž Zástupce organizací neformálního vzdělávání a SVČ (ředitel DDM Zastávka)
RNDr. Roman Truksa Zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ 
Mgr. Lenka Kotačková Zástupce rodičů
Ing. Vladimír Ryšánek Zástupce zřizovatelů škol (starosta obce Lesní-Hluboké)
Ing. Et Ing. Jitka Loučná Zástupce ITI Brno
Mgr. Lada Drimlová Národní pedagogický institut České republiky - NPI ČR
Karel Jobánek Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci navštěvují školy v území (starosta obce Javůrek)

 

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský