Obsah stránky

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský

Aktuálně v projektu MAP Rosice IV

 

Duben 2024

____________________________________________________________________

TVOŘÍME S ÚSMĚVEM III

Srdečně Vás zveme na akci pořádanou ve spolupráci s MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Šlapanice a MAP Kuřim IV. 

Tato akce proběhne ve dnech 18.-19.4.2024 v Hotelu Orea Resort Santon, Brno. 

Program je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání, rozvoj grafomotoriky a sdílení dobré praxe napříč jednotlivými organizacemi v území. 

 

Březen 2024

____________________________________________________________________

UKÁZKOVÁ HODINA POLYTECHNIKY - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Pod vedením lektorů Ing. J. Martínka a A. Tomanové proběhne workshop polytechniky, který se uskuteční dne 13.3.2024 od 14:00 hod. 
Workshop proběhne v Základní a mateřské škole v Ostrovačicích. 

Účastníci si budou moci vyrobit nebo ušít vlastní výrobek pod vedením lektorů. 

 

WELLBEING A FYZICKÁ BEZPEČNOST U NÁS VE ŠKOLE

Dne 7.3.2024 od 14:00hod. proběhne seminář pod vedením lektora Ing. Petra Šramatého. 
Seminář proběhne v Základní škole Kuřim, Tyršova. 

Tento seminář je určen pro zástupce a pedagogy ZŠ a MŠ 

Vzdělávací program je zaměřený na seznámení účastníků s okolnostmi, průběhem a riziky různých typů mimořádných událostí (včetně spojených s projevy agrese) ve školách a školských zařízeních. Tématem jsou také jevy spojené s průběhem verbálních a fyzických projevů agrese vůči personálu vzdělávacích zařízení, žákům a návštěvníkům. Program se zaměřuje i na rizikové situace spojené s negativním jednáním člověka, např. projevy šikanování, verbální konflikt, útok agresivní osoby, útok zvířete. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z dané problematiky, možnostmi předvídání a vlastními možnostmi řešení dané situace, přijetí opatření, ale také s motivací a typologií agresorů.

 

Únor 2024

____________________________________________________________________

PRVNÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP ROSICE IV 

Dne 29.2.2024 od 8:15 hod. proběhne první setkání pracovních skupin projektu MAP Rosice IV. 

Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice

 • Úvod-zahájení jednání PS
 • Představení projektu MAP IV
 • Identifikace místní lídrů
 • Seminář na téma Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků – komunikační dovednosti v praxi (Mgr. Jiří Halda)
 • Diskuze a závěr setkání PS

 

SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP ROSICE IV 

Od 30.1.2024 do 3.2.2024 probíhal Řídící výbor formou per rollam, kde došlo k schválení aktualizace SR MAP Rosice IV do roku 2028. Po schválení Řídícím výborem budou tyto tabulky zaslány na Regionální stálou konferenci Jihomoravského kraje, která je po následném schválení předá orgánu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).

 

Leden 2024

____________________________________________________________________

TVORBA PLÁNU AKTIVIT PRO ROK 2024

Tvorba Plánu aktivit probíhá na základě Řočního akčního plánu. Plán aktivit bude zaslán do všech zapojených organizacích, kde jsou v nabídce různé vzdělávací aktivity pro děti MŠ a žáky ZŠ.

 

Prosinec 2023

____________________________________________________________________

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP KUŘIM IV

Dne 13.12.2024 od 12:00 hod. proběhne ustavující jednání Řídícího výboru. 

Místo jednání: Hotel D1, Veveří 260, 664 81 Ostrovačice

Program:

 • Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Schválení Řídícího výboru a předsedy, včetně Statutu a Jednacího řádu
 • Schválení složení pracovních skupin projektu MAP Rosice IV
 • Schválení Komunikačního plánu MAP Rosice IV včetně přílohy „Identifikace dotčené veřejnosti“
 • Schválení dokumentu Organizační struktura MAP Rosice IV
 • Různé – diskuze, návrhy, připomínky

 

Prosinec 2023

____________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU MAP ROSICE IV