Obsah stránky

OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský

 

 

Identifikace místních lídrů/expertů
v rámci pracovních skupin projektu MAP Kuřim IV

Identifikace místních lídrů proběhla v rámci konání prvního setkání pracovních skupin dne 29.2.2024

 

Pracovní skupina

Místní lídři v rámci pracovní skupiny

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 

Mgr. Alena Skácelová

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 

Mgr. Hana Urbanová

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 

Miroslava Hemalová

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Mgr. Dana Bémová

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 

Bc. Pavlína Kozinová