Obsah stránky

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. vyhlašuje 1. výzvu IROP - Doprava k předkládání projektových záměrů. Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP "60.výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)".

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                                11.12.2023 12:00
Datum zahájení příjmu žádostí:                    18.12.2023 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí:                   28.01.2024 12:00

Celková alokace výzvy (CZV):                      10 777 491 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se můžete obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Ing. Petra Sovadina - manažer pro IROP, e-mail: sovadina@branabrnenska.cz, +420 731 489 899

Ing. Ondřej Kotek - vedoucí manažer MAS, e-mail: kotek@branabrnenska.cz, +420 604 171 798 

 

Dne 12.3.2024 proběhlo administrativní hodnocení projektových záměrů přijatých do 1. a 2. výzvy IROP zaměřené na vzdělávání a dopravu.

V 1. výzvě IROP – Doprava byly přijaty do datové schránky čtyři projektové záměry a celkové CZV činily 11 540 153,41 Kč.

Dva projektové záměry splnily všechna kritéria administrativní kontroly. Dva projektové záměry nesplnily jedno napravitelné kritérium, žadatelé jsou tak vyzváni k doplnění.