Obsah stránky

Dne 31. března 2020 byla vyhlášena výzva pro projekty Šablony III  

MAS Brána Brněnska, z.s. poskytuje poradenství školám a SVČ zdarma. Prosíme žadatele/příjemce o konzultace s Ing. Mgr. Janou Wildovou - tel. 776 234 329, wildova@branabrnenska.cz

Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14 hodin.

Šablony III jsou pouze pro MŠ a ZŠ.

Změny:

1. Personální šablony - specifikovány požadavky na splnění kvalifikačních požadavků

2. Povinná aktivita Projektový den ve výuce - tuto šablonu musí obsahovat každý projekt

3. Projektový den mimo školu - v případě vícenásobného zvolení počtu šablon - 1 odborník max. pro skupinu 30 dětí/žáků

4. Zahraniční stáže pedagogických pracovníků (MŠ i ZŠ) - nová šablona

5. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči - vložena možnost komunitně osvětových setkávání (max. 6 hod)

6. Klub pro žáky ZŠ - nově přidán klub ICT (činnost klubu zaměřena na rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků

7. Doučování - doučování může být vedeno pedagogem, asistentem pedagoga či jiným pedagogickým pracovníkem školy, který bude vedením školy určen pro vedení klubu

8. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv - snížení šablony na 1 návštěvu

Maximální výše finanční podpory: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč)

Odkaz na výzvu MŠMT: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm

Přímý odkaz na on-line dotazník: https://sberdat.uiv.cz/login/

Návod pro dokladování realizace šablon distanční formou. Dle vašich potřeb si v dokumentech pod číslem dané  výzvy můžete najít následující důležité pokyny: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-op-vvv-zverejnuje-navod-pro-dokladani-realizace-sablon-distancni-formou.htm

 

 

Šablony III
docx docx
208 kB
docx docx
201 kB