Obsah stránky

První výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.
IROP - Předškolní a školní vzdělávání - výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 vyhlašuje dne 31.10.2017 svou 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení– integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                               31.10.2017 ve 12:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                31.10.2017 ve 12:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                   3.1.2018 ve 12:00 hod

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Michaela Košvicová, +420 725 016 886, kosvicova@branabrnenska.cz.

Ve středu 22.11.2017 se v prostorách klubu Escape, Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim bude konat školení pro potenciální žadatele o podporu v této výzvě. Školení bude zaměřeno na samotnou výzvu č.1 Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání, na postup hodnocení a výběr projektů a zároveň bude zaměřeno i na systém MS2014+, ve kterém se bude žádost o podporu podávat. Pozvánku na seminář naleznete zde.

1. výzva IROP