Obsah stránky

Výzva OPZ č. 1:
MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření
- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 18.5.2017 vyhlásila první výzvu z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), která je zaměřena na prorodinná opatření. V rámci této výzvy lze podpořit příměstské tábory, dětské skupiny. Finanční alokace výzvy je 5.366.000 Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                               18.5.2017
Datum zahájení příjmu žádostí:                 12.7.2017 v 04:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                31.7.2017 ve 12:00 hod

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  500 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK

 

Výzva OPZ č. 1

Název Typ
Výzva OPZ č. 1 – otázky a odpovědi verze 27.7.2017 docx docx
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf
Obvyklé ceny a mzdy platy pdf pdf
Příloha č. 1 – Podporované aktivity docx docx
Příloha č. 2 – Hodnocení a výběr projektů docx docx
Příloha č. 3 – Stanovy MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf
Příloha č. 4 – Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. docx docx
Příloha č. 5 – Etický kodex docx docx
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele OPZ z 25.5.2017 pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva MAS OPZ č.1 pdf pdf
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf
TEXT VÝZVY docx docx
Věcné hodnocení projektů – výběrový orgán MAS pdf pdf
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pptx pptx