Obsah stránky

Výzva OPZ č. 1:
MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření
- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 18.5.2017 vyhlásila první výzvu z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), která je zaměřena na prorodinná opatření. V rámci této výzvy lze podpořit příměstské tábory, dětské skupiny. Finanční alokace výzvy je 5.366.000 Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                               18.5.2017
Datum zahájení příjmu žádostí:                 12.7.2017 v 04:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                31.7.2017 ve 12:00 hod

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  500 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK

 

Výzva OPZ č. 1

Název Typ
Výzva OPZ č. 1 – otázky a odpovědi verze 27.7.2017 docx docx
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf
Obvyklé ceny a mzdy platy pdf pdf
Příloha č. 1 – Podporované aktivity docx docx
Příloha č. 2 – Hodnocení a výběr projektů docx docx
Příloha č. 3 – Stanovy MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf
Příloha č. 4 – Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. docx docx
Příloha č. 5 – Etický kodex docx docx
Seznam přijatých žádostí o dotaci – Výzva MAS OPZ č.1 pdf pdf
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1.5.2017) pdf pdf
TEXT VÝZVY docx docx
Věcné hodnocení projektů – výběrový orgán MAS pdf pdf
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pdf pdf