Obsah stránky

Příležitost přispět k sociálnímu začleňování v území působnosti MAS

pondělí, 31. leden 2022 | MAS informuje
Máme možnost připravit projekt, který by umožnil přispět až 20.mil. Kč. na aktivity přispívající k sociálnímu začlěňování a rozvoji komunit na území MAS

Místní akční skupiny mohou připravovat akční plány k realizaci svých strategií na odbobí 2021 - 2027.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) může ístní akční skupina Brána Brněnska, z.s., získat až 20 mil. Kč na realizaci jednoho velkého projektu MAS, který by reagoval na aktuální potřeby v území, týkající se podpory komunit a sociálního začlěňování.

Aktuálně se věnujeme zjišťování potřeb v území působnosti MAS pro období 2021 - 2027.

Vedle individuálního setkání s aktéry a zájemci o danou oblast

plánujeme i skupinová setkání, na kterých budeme:

1. zjišťovat aktuální situaci a potřeby

2. hledat konkrétní aktivity, kterými bude vhoné na potřeby reagovat

Akční plán bude realiziován prostředníctvím zastřešujícího projektu Místní akční skupiny.

Jsou 3 možnosti, jak se k projektu mohou připojit další organizace:

  • jako dodavatelé služeb (MSPV velmi preferuje, ale má to svá praktická úskalí),
  • finanční partneři, pokud nemají charakter dodavatelů, tj. není konkurence v dané službě např. zajištění sociální práce na obcích (vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a související pravidla EU),
  • prostřednictvím zaměstnání pod místní akční skupinou (např. DPP pro koordinátory aktivit v území).


Témata, která jsou projektem řešitelná

  • komunitní sociální práce a komunitní centra (zapojování a aktivizace komunity,
  • podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí,
  • aktivity podporující rozvoj a posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoc, … dobrovolnictví,
  • podpora sdílené a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče,
  • zaměstnanostní programy,
  • posilování rodinných vazeb.

 

Máte jakékoli nápady, nebo otázky? Dejte nám vědět a rádi se s Vámi potkáme.

Kontakt: Miloslav Kavka
Telefon: 604 171 798
Email: kavka@branabrnenska.cz 

Níže naleznete podklady k připravovanému projetu, se kterými zatím pracujeme.