Obsah stránky

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA

VYHLAŠUJE VÝZVU 

PODPORA REGIONÁLNÍ PRODUKCE V ÚZEMÍ MAS BRÁNA BRNĚNSKA V ROCE 2023

 

Jedná se o formu finanční podpory z dotačního programu – Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, kterou MAS Brána Brněnska plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům za pomocí aktivit spojených s realizací malých projektů vedoucích k podpoře místní produkce, výrobků a služeb a jejich propagace.

Cílem této aktivity je podpořit aktivity vedoucí k posílení regionální ekonomiky skrze podporu místních producentů, místních služeb a jejich propagace, včetně aktivit v oblasti cestovního ruchu spojených s touto propagací.

Z tohoto dotačního titulu získala MAS pro rok 2023 dotaci ve výši 100 000 Kč na realizaci aktivit spojených s realizací malých projektů vedoucích k podpoře místní produkce, výrobků a služeb a jejich propagace.

Výše podpory na projekt žadatele:

 • Maximálně 20 000 (včetně DPH) (: celkové uznatelné výdaje akce jsou maximálně 28 572 Kč)

Maximální podíl spolufinancování (MAS Brána Brněnska) činí 70 % uznatelných nákladů na projekt

Vaše záměry ve vyplněném formuláři pro žadatele můžete posílat od 5.6. 2023 do 14.6.2023

Veškeré potřebné dokumenty (Text výzvy i formuláře příloh) naleznete níže.

Kdo může žádat:

 • Neziskové organizace v území působnosti MAS Brána Brněnska
 • Spolky v území MAS Brána Brněnska
 • Zájmové sdružení v území MAS Brána Brněnska
 • Obce a dobrovolné svazky v území MAS Brána Brněnska
 • Podnikatelé působící v území MAS Brána Brněnska

Co bude podpořeno:

 • Neinvestiční záměr žadatele, který podpoří (mohou propagovat) místní produkci a producenty, výrobce či služby.
 • Podpoříme zajištění a vlastní konání akce – místní slavnosti, festivaly, události, tematické či významné dny, kde se představí nebo propagují regionální výrobci, producenti a poskytovatelé služeb
 • Propagace lokálních turistických cílů spojená s prezentací lokálních podnikatelů
 • Aktivity vedoucí k zvýšené atraktivity území v návaznosti na služby a produkty v oblasti cestovního ruchu a odbytu regionálních producentů a služeb (propagace, prezentace apod.)
 • Prezentace výrobců, producentů, služeb na zajímavých místech MAS
 • Dny otevřených dveří u lokálních podnikatelů, producentů
 • Vzdělávání pro místní producenty, výrobce a poskytovatele služeb
 • Podpora setkávání pracovních skupin na podporu lokální ekonomiky

 

Pro více informací nás kontaktujte:

Alexandra Stančíková, tel. 731 654 444, e-mail: stancikova@branabrnenska.cz

Ing. Ondřej Kotek, tel. 604 171 798, e-mail: kotek@branabrnenska.cz

Podpora regionální produkce v území MAS