Obsah stránky

Příležitost přispět k sociálnímu začleňování v území působnosti MAS

pátek, 22. duben 2022 | MAS informuje
Máte záměr, který by přispěl k sociálnímu začleňování v území působnosti MAS. Nabízíme příležitost připojit se k připravovanému projektu Místí akční skupiny.

Místní akční skupiny mohou připravovat akční plány k realizaci svých strategií na odbobí 2021 - 2027.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) může Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., získat až 20 mil. Kč na realizaci  projektu MAS, který by reagoval na aktuální potřeby v území, týkající se podpory komunit a sociálního začlěňování.

Potřeby území naší působnosti se nám i díky Vašemu zapojení podařilo poměrně detailně zmapovat.

Nyní hledáme v území partnery, pro realizaci aktivit připravovaného projektu.

Máte zájem o spolupráci a podporu Vašeho zámeru v ráýmci chystaného projektu?

 

  • Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře pro zájemce o zapojení do realizace aktivit projetu,
    který naleznete níže.
    Formulář zasílejte na níže uvedenou adresu do 13.5.2022, nebo si domluvme osobní setkání.

 

 

  • Podrobnosti o možnostech projektových aktivit naleznete v prezentaci níže.

 

 

Podklady od jednotlivých zájemců budou projednány Programovým výborem MAS a posouzeny s ohledem na analýzu potřeb území.

S vybranými zájemci bude následně zahájeno jednání o konkrétních možnostech a míře spoolupráce v rámci připravovaného projektu.

 

Máte jakékoli nápady, nebo otázky? Dejte nám vědět a rádi se s Vámi potkáme.

 

Kontakt: Miloslav Kavka
Telefon: 604 171 798
Email: kavka@branabrnenska.cz