Obsah stránky

Příležitost přispět k sociálnímu začleňování v území působnosti MAS

pátek, 22. duben 2022 | MAS informuje
Máte záměr, který by přispěl k sociálnímu začleňování v území působnosti MAS. Nabízíme příležitost připojit se k připravovanému projektu Místí akční skupiny.

Místní akční skupiny mohou připravovat akční plány k realizaci svých strategií na odbobí 2021 - 2027.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) může Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., získat až 20 mil. Kč na realizaci  projektu MAS, který by reagoval na aktuální potřeby v území, týkající se podpory komunit a sociálního začlěňování.

Potřeby území naší působnosti se nám i díky Vašemu zapojení podařilo poměrně detailně zmapovat.

Nyní hledáme v území partnery, pro realizaci aktivit připravovaného projektu.

Zájemce o partnerství musí splňovat následující parametry

1. Zájemce musí prokazatelně působit v území působnosti MAS Brána Brněnska, z.s.

2. Zájemce má zkušenost s prací s cílovou skupinou alespoň po dobu 3 let

3. Navrhovaná aktivita je v souladu se Strategií MAS

4. Zájeme aktivně spoluprauje na tvorbě Akčního plánu (komunikuje s kaneláří MAS a spoliupracuje na úpravách aktivity)

5. Navrhovaná aktivita je vhodná do výzvy OPZ+ po konzultaci s MPSV

 

Aktivitu nám můžete navrhnout i pokud nemáte zájem být partnerem projektu, nebo prostě nesplňujete všechna kritéria.

Je možné že aktivitu bude schopna realizovat přímo MAS.

 

Máte zájem o spolupráci a podporu Vašeho zámeru v rámci chystaného projektu?

 

  • Dejte nám vědět prostřednictvím formuláře pro zájemce o zapojení do realizace aktivit projetu,
    který naleznete níže.
    Formulář zasílejte na níže uvedenou adresu do 13.5.2022, nebo si domluvme osobní setkání.

 

 

  • Podrobnosti o možnostech projektových aktivit naleznete v prezentaci níže.

 

 

Podklady od jednotlivých zájemců budou projednány Programovým výborem MAS a posouzeny s ohledem na potřeby území, jak jsouo popsány ve

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.
na období 2021–2027 

Ozveme se všem a s vybranými zájemci bude následně zahájeno jednání o konkrétních možnostech a míře spoolupráce v rámci připravovaného projektu.

 

 

Máte jakékoli nápady, nebo otázky? Dejte nám vědět a rádi se s Vámi potkáme.

 

Kontakt: Miloslav Kavka
Telefon: 604 171 798
Email: kavka@branabrnenska.cz