Obsah stránky

Výzva OPZ č. 3:
MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření II.
- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 10.1.2018 vyhlásila třetí výzvu z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), která je zaměřena na prorodinná opatření. V rámci této výzvy lze podpořit příměstské tábory, dětské skupiny. Finanční alokace výzvy je 1.553.883,75 Kč.

Informujeme žadatele, že termín ukončení příjmu žádostí je posunutý až do 23.3.2018!!!

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                              10.1.2018
Datum zahájení příjmu žádostí:                  10.1.2018 v 08:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                  23.3.2018 ve 12:00 hod

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  500 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníka kanceláře MAS - Miloslava Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798)

Výzva OPZ č. 3

Název Typ
Modifikovaný text výzvy 13.2.2018 pdf pdf
Seznam přijatých žádostí pdf pdf
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele OPZ z 29.1.2018 pdf pdf
Přílohy výzvy č. 1 - Podporované aktivity pdf pdf
Příloha výzvy č. 2 - Hodnocení a výběr projektů docx docx
Příloha výzvy č. 3 - Stanovy MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf
Příloha výzvy č. 4 - Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf
Příloha výzvy č. 5 - Etický kodex pdf pdf
Obvyklé ceny, mzdy a platy pdf pdf
Otázky a odpovědi k žádostem a realizaci projektů docx docx
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze platná od 1.5.2017) pdf pdf
Prezentace ze semináře pro žadatele PZ ze dne 25.5.2017 pdf pdf
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pdf pdf
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS pdf pdf