Obsah stránky

Výzva OPZ č. 2:
MAS Brána Brněnska, z.s. - Sociální služby a sociální  začleňování I
- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje, že ve středu 15. listopadu 2017 bude vyhlášena výzva OPZ, která bude zaměřena na podporu poskytovatelů sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center. Výzva MAS navazuje na  výzvu OPZ č. 047, odkaz na výzvu a její pravidla naleznete zde. Výše alokace ve výzvě bude 10.000.000 Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 31.1.2018. V případě projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Před podáním žádosti je zapotřebí komunikovat s příslušným úřadem SO ORP a následně s Odborem sociálních věcí Jihomoravského kraje ohledně zařazení do Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Neváhejte své záměry a projekty konzultovat s pracovníky kanceláře MAS. V průběhu listopadu byl realizován seminář pro žadatele. Prezentaci z tohoto semináře najdete níže.

Výzva OPZ č. 2 – Sociální služby

Název Typ
AVÍZO 2. výzvy MAS z OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf
OPZ - Obvyklé ceny a mzdy pdf pdf
otázky a odpovědi pdf pdf
Příloha 1 Popis podporovaných aktivit pdf pdf
Příloha 10 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu xlsx xlsx
Příloha 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů pdf pdf
Příloha 3 Stanovy MAS pdf pdf
Příloha 4 Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf
Příloha 5 Etický kodex pdf pdf
Příloha 6 Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce pdf pdf
Příloha 7 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba pdf pdf
Příloha 8 Údaje o sociální službě xlsx xlsx
Příloha 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o socialní službě pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf
Pravidla pro vstup do Dočasné sítě sociálních služeb JMK pdf pdf
Prezentace - seminář pro žadatele OPZ - 22. 11. 2017 pdf pdf
Seznam přijatých žádostí OPZ výzvy č. 2 pdf pdf
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf
TEXT 2. výzvy MAS OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pptx pptx