Obsah stránky

Výzva OPZ č. 2:
MAS Brána Brněnska, z.s. - Sociální služby a sociální  začleňování I
- výzva ukončena

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje, že ve středu 15. listopadu 2017 bude vyhlášena výzva OPZ, která bude zaměřena na podporu poskytovatelů sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center. Výzva MAS navazuje na  výzvu OPZ č. 047, odkaz na výzvu a její pravidla naleznete zde. Výše alokace ve výzvě bude 10.000.000 Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 31.1.2018. V případě projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Před podáním žádosti je zapotřebí komunikovat s příslušným úřadem SO ORP a následně s Odborem sociálních věcí Jihomoravského kraje ohledně zařazení do Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Neváhejte své záměry a projekty konzultovat s pracovníky kanceláře MAS. V průběhu listopadu byl realizován seminář pro žadatele. Prezentaci z tohoto semináře najdete níže.

Výzva OPZ č. 2 – Sociální služby

Název Typ
AVÍZO 2. výzvy MAS z OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf
OPZ - Obvyklé ceny a mzdy pdf pdf
otázky a odpovědi pdf pdf
Příloha 1 Popis podporovaných aktivit pdf pdf
Příloha 10 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu xlsx xlsx
Příloha 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů pdf pdf
Příloha 3 Stanovy MAS pdf pdf
Příloha 4 Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf
Příloha 5 Etický kodex pdf pdf
Příloha 6 Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce pdf pdf
Příloha 7 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba pdf pdf
Příloha 8 Údaje o sociální službě xlsx xlsx
Příloha 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o socialní službě pdf pdf
Pravidla pro vstup do Dočasné sítě sociálních služeb JMK pdf pdf
Seznam přijatých žádostí OPZ výzvy č. 2 pdf pdf
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6 – platná od 1. 5. 2017) pdf pdf
TEXT 2. výzvy MAS OPZ – Sociální služby a sociální začleňování I. pdf pdf
Věcné hodnocení projektů - výběrový orgán MAS pdf pdf
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
Pozvánka na seminář pro příjemce pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro příjemce OPZ z 11.4.2018 pdf pdf