Obsah stránky

Výzva OPZ č. 5:
MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření III

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne 28.2.2019 vyhlásila pátou výzvu z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), zaměřenou na prorodinná opatření. V rámci této výzvy je možné podpořit příměstské tábory a dětské skupiny. Finanční alokace výzvy je 1 379 321,25 Kč.

Podrobné informace pro žadatele budou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                              28.2.2019
Datum zahájení příjmu žádostí:                  28.2.2019 ve 04:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                26.4.2019 ve 12:00 hod

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  400 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 379 321,25 CZK

Prezentace ze Semináře pro žadatele a odpovědi na nejčastější otázky k výzvě jsou zveřejněny níže.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníka kanceláře MAS - Miloslava Kavku (kavka@branabrnenska.cz, 604 171 798)

 

OPZ výzva č. 5

Název Typ
Modifikovaný text výzvy MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření III pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci pdf pdf
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - věcné hodnocení projektů pdf pdf
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů pdf pdf
Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit pdf pdf
Otázky a odpovědi k žádostem a realizaci projektů pdf pdf
Příloha č. 3 Stanovy MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf
Příloha č. 4 Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. pdf pdf
Příloha č. 5 Etický kodex pdf pdf
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pdf pdf
Obvyklé ceny, mzdy a platy pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf
Text výzvy MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření III - před modifikací pdf pdf