Obsah stránky

Výzva OPZ č. 4:
MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální  začleňování II.
- výzva ukončena 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. dne 3.9. 2018 vyhlásila výzva OPZ, která bude zaměřena na podporu poskytovatelů sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center. Výzva MAS navazuje na  výzvu OPZ č. 047, odkaz na výzvu a její pravidla naleznete zde.

Výše alokace ve výzvě je 5.107.650 Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 5.10.2018 12:00.

V případě projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Před podáním žádosti je zapotřebí komunikovat s příslušným úřadem SO ORP a následně s Odborem sociálních věcí Jihomoravského kraje ohledně zařazení do Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Své záměry a projekty můžete bezplatně konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.

12.9.2018 bude v prostorách kuřimského zámku realizován bezplatný seminář pro žadatele.
Pozvánku na tento seminář s informacemi o přihlášení naleznete níže.

Kontaktní osoba pro tuto výzvu:

Miloslav Kavka, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

 

Výzva OPZ č. 4 Sociální služby

Název Typ
Výzva OPZ č. 4 Sociální služby a sociální začleňování II. pdf pdf
Pozvánka na seminář pro žadatele pdf pdf
PREZENTACE ze semináře pro žadatele pdf pdf
Příloha výzvy č. 1 - Hodnocení a výběr projektů pdf pdf
Příloha výzvy č. 2 - Podporované aktivity pdf pdf
Příloha výzvy č. 3 - Stanovy MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf
Příloha výzvy č. 4 - Jednací řád MAS Brána Brněnska, z. s. pdf pdf
Příloha výzvy č. 5 - Etický kodex pdf pdf
Příloha výzvy č. 6 - Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce pdf pdf
Příloha výzvy č. 7 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ a vyrovnávací platba docx docx
Příloha výzvy č. 8 - Údaje o sociální službě xlsx xlsx
Příloha výzvy č. 9 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě pdf pdf
Příloha výzvy č. 10 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu xlsx xlsx
Zápis z jednání Výběrového orgánu MAS - Věcné hodnocení projektů pdf pdf
Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS - Výběr projektů pdf pdf