Obsah stránky

Vyhlašujeme výzvy z OPŽP

čtvrtek, 07. březen 2019 // MAS informuje

Od 8.3.2019 je otevřena možnost žádat o prostřednictvím naší MAS o dotace na výsadbu zeleně v rámci Sídelní zeleně, protierozních opatření a realizací USES

Text // Miloslav Kavka


Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. má možnost rozdělit až 10.000.000,- Kč na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu v regionu MAS Brána Brněnska.

AKTUÁLNĚ JSOU VYHLÁŠENY NÁSLEDUJÍCÍ VÝZVY:
 

Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

a

Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření