Obsah stránky

MAS Brána Brněnska vyhlašuje výzvu PODPORA REGIONÁLNÍ PRODUKCE V ÚZEMÍ MAS BRÁNA BRNĚNSKA V ROCE 2022

pondělí, 23. květen 2022 | MAS informuje
Cílem této aktivity je podpořit aktivity vedoucí k posílení regionální ekonomiky skrze podporu místních producentů, místních služeb a jejich propagace, včetně aktivit v oblasti cestovního ruchu spojených s touto propagací.

Jedná se o formu finanční podpory z dotačního programu – Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022, kterou MAS Brána Brněnska plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům za pomocí aktivit spojených s realizací malých projektů vedoucích k podpoře místní produkce, výrobků a služeb a jejich propagace.

Z tohoto dotačního titulu získala MAS pro rok 2022 dotaci ve výši 100 000 Kč na realizaci aktivit spojených s realizací malých projektů vedoucích k podpoře místní produkce, výrobků a služeb a jejich propagace.

MAS tak může poskytnout až 70% dotaci (hrazeno z výše uvedené dotace JMK) na realizaci projektových záměrů žadatelů. 

Kdo může žádat:

 • Neziskové organizace v území působnosti MAS Brána Brněnska
 • Spolky v území MAS Brána Brněnska
 • Zájmové sdružení v území MAS Brána Brněnska
 • Obce a dobrovolné svazky v území MAS Brána Brněnska
 • Podnikatelé působící v území MAS Brána Brněnska

Co bude podpořeno:

 • Neinvestiční záměr žadatele, který podpoří (mohou propagovat) místní produkci a producenty, výrobce či služby.
 • Podpoříme zajištění a vlastní konání akce – místní slavnosti, festivaly, události, tematické či významné dny, kde se představí nebo propagují regionální výrobci, producenti a poskytovatelé služeb
 • Propagace lokálních turistických cílů spojená s prezentací lokálních podnikatelů
 • Aktivity vedoucí k zvýšené atraktivity území v návaznosti na služby a produkty v oblasti cestovního ruchu a odbytu regionálních producentů a služeb (propagace, prezentace apod.)
 • Prezentace výrobců, producentů, služeb na zajímavých místech MAS
 • Dny otevřených dveří u lokálních podnikatelů, producentů
 • Vzdělávání pro místní producenty, výrobce a poskytovatele služeb
 • Podpora setkávání pracovních skupin na podporu lokální ekonomiky

 

Vaše záměry ve vyplněném formuláři pro žadatela můžete posílat od 23.5. 2022 do 1.6.2022

Provedení a záměr akce musí být předem konzultovaný s pracovníky kanceláře MAS Brána Brněnska osobně nebo elektronicky.

Vešekeré dokumemty a informace k výzvě nalezneteníže a na stráce výzvy ZDE.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

Miloslav Kavka, tel. 604 171 798, e-mail: kavka@branabrnenska.cz

Alexandra Stančíková, tel. 731 654 444, e-mail: stancikova@branabrnenska.cz