Obsah stránky

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 plánuje dne 25.06.2020 vyhlásit svou 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 
9. výzva
 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.–IROP–Dopravní infrastruktura.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                                25.06.2020 ve 12:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                  
 25.06.2020 ve 12:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                 5.10.2020 ve 12:00 hod

Celková alokace výzvy (CZV):                      16 740 305,070 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osobu této výzvy:
Miloslav Kavka, +420
604 171 798, kavka@branabrnenska.cz.