Obsah stránky

 

Společné Technické školky

 

STRUČNÉ INFORMACE O PROJEKTU SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ŠKOLY

Podpořené z programu:

Operační program Intereg V-A, Slovenská republika – Česká republika

Nositel projektu:

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim
Doba realizace projektu:
11/2018 – 10/2019

Kód projektu:

CZ/FMP/11b/01/026

Partner projektu:

Občianske združenie Mikroregion Fatry v Turci

Celkové náklady projektu:

19 407 EUR, z toho dotace 16 400 EUR, zbývající část finančních prostředků uhradili zřizovatelé(obce).

Vedoucí manažer:

Bc. Jana Šťastná

Oblasti dopadu, cílové skupiny:

a) školství – učitelé poznají způsob a možnosti nových typů alternativní technické výuky
b) instituce občanského sdružení –zástupci MAS se dozvědí cenné informace z druhé strany hranice, dojde k výměně informací o MAS na slovenské straně hranice a navázání spolupráce mezi občanskými sdruženími z obou stran hranic
c) lidské zdroje - dojde k výměně zkušeností pedagogů ve výuce, zapojení rodičů, prarodičů do dění v MŠ, zapojení drobných řemeslníků
MAS BB prostřednictvím svého webového portálu, webových portálů členských obcí, webového portálu MŠ na území regionu budou zveřejněny výstupy projektu, OZ MF zveřejní výstupy projektu stejným způsobem prostřednictvím obcí a škol na svém území.

Společná realizace

Projekt navazuje na dílčí aktivity partnerů realizované v rámci jiných projektů – zejména na podíl a účast zahraničního partnera na přípravě a realizaci sympozia cestovního ruchu.

Výstupy:

1) Workshopy 2x na Slovensku, 1x v ČR
2) Nové úlohy ze zapojení práce slovenských řemeslníků
3) Nové metodiky pro učitele zapojených do TŠ, zveřejněny na webových portálech
4) Materiál a výrobky vytvořené na workshopech

Společné Technické školky

Název Soubor Velikost
Informace o projektu pdf pdf 100 kB

 

Slovensko
popis