Obsah stránky

 

Řídící výbor MAP Kuřim II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP KuřimRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Kuřim.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Investiční záměry,  Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Na svém prvním zasedání Řídící výbor projednává a schvaluje svůj statut a jednací řád.

Členy Řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Složení Řídícího výboru MAP Kuřim II

Jméno a příjmení Organizace
Mgr. Richard Mach Ředitel ZŠ Jungmannova, Kuřim - zástupce vedení škol
Bc. Jana Šťastná Realizační tým MAP
Tomáš Kříž Starosta obce Čebín - zástupce zřizovatelů škol
Mgr. Lenka Novotná Ředitelka MŠ Kuřim - zástupce učitelů
Miroslava Hemalová ŠD Veverká Bítýška - zástupce školních družin
Pavlína Zámečníková, DiS. ZUŠ Kuřim
Klára Šťastná Zástupce organizací neformálního vzdělávání a SVČ
Čestmír Šťastný, MBA Zástupce KAP
Jana Žilková Zástupce rodíčů
Ing. Michaela Košvicová Starostka obce Hvozdec - zástupce obcí, které nezřizují školu,
ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území
Ing. et Ing. Jitka Loučná ITI Brno
Mgr. Hana Němcová MěÚ Kuřim - zástupce ORP Kuřim
Mgr. Jana Dvořáčková  Zásupce Centra podpory SRP NPI