Obsah stránky

Projekt Propojujeme MAS BB má za sebou první období

čtvrtek, 21. prosinec 2023 | MAS informuje
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., podporuje svými projekty nejen investiční akce nebo vzdělávání. Do naší činnosti patří také rozvoj místních komunit, kde se zaměřujeme zejména na pomoc nejslabším členů – seniorům, rodinám s dětmi nebo osobám pečujících o své nemocné blízké. Propojit obyvatele obcí, rozvíjet komunitní život a podpořit ohrožené skupiny občanů je cílem projektu Propojujeme MAS BB financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus.. Realizace projektu probíhá od května 2023, takže je možné shrnout výsledky za první období.

Terénní programy v České Kamenici - Česká Kamenice

Projekt Propojujeme MAS BB bilancuje

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. podporuje svými projekty nejen investiční akce nebo vzdělávání. Do naší činnosti patří také rozvoj místních komunit, kde se zaměřujeme zejména na pomoc nejslabším členům – seniorům, rodinám s dětmi nebo osobám, které pečují o své nemocné blízké. Cíle projektu Propojujeme MAS BB jsou propojit obyvatele obcí, rozvíjet komunitní život a podpořit ohrožené skupiny občanů. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt uskutečňují komunitní pracovníci MAS, kteří zajišťují aktivity na podporu komunit a rodin ve Veverské Bítýšce, v České, v Ivančicích a v Kuřimi. Do projektu jsou zapojeni také partneři napříč územím MAS. Jedná se o organizace Oblastní charity z Tišnova a z Rajhradu, Střediska volného času v Rosicích a v Ivančicích a Jednota bratrská v Ivančicích.

A co se v prvním půl roce dělo? Toto období bylo spojené zejména se zjišťováním potřeb lidí v komunitě a s přípravou konkrétních činností. K tomu sloužily četné osobní rozhovory, neformální setkání, ale také různě zaměřené veřejné akce.  Uskutečnilo se tak celkem přes třicet akcí umožňujících propojení různých věkových skupin. Proběhlo tak například Jablkobraní, Den pro rodinu, Zábavné odpoledne s deskovkami, Závody dřevěných autíček, Charitativní pečení pro rodinu a řada dalších.

Stěžejní je však zejména každodenní soustavná podpora lidí, kteří potřebují pomoc nebo se chtějí aktivně zapojit do života v komunitách. Specifické zaměření má činnost Oblastní charity v Rajhradě, jejíž pracovníci poskytují podporu osobám pečujícím v domácím prostředí o těžce nemocné blízké.  Díky projektu se tito lidé mohou obrátit zdarma například i na psychologa nebo duchovního, o jehož pomoc byl mezi klienty velký zájem.

Seniorům se věnuje Jednota bratrská v Ivančicích. Jejich návštěvy v LDN pomáhají překonat pacientům období hospitalizace. Oblíbené jsou obzvláště společná setkávání za doprovodu kytary. Pracovníci Jednoty bratrské navštěvují seniory také v domácnostech.

Obdobně, na seniory v domácnostech, je zaměřena činnost dobrovolníků Oblastní charity Tišnov.  Cílem této aktivity je vytvoření sítě dobrovolníků a jejich propojení s místní komunitou tak, aby mohli být vyškolení dobrovolníci k dispozici potřebným.

Na zcela odlišnou cílovou skupinu se orientuje klub DYS.KO, který je úzce spojen nejen s MAS Brána Brněnska, ale především s organizací Kouzelen v Kuřimi. Je zaměřen na zvyšování rodičovských kompetencí při vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a zvyšování povědomí o úskalích vzdělávání těchto dětí. Realizovaná komunitní setkání propojují rodiče, pedagogické pracovníky a účastníky vzdělávacího procesu.

V Ivančicích mohou díky příspěvku z OPZ+ využívat maminky s dětmi Miniklub, kde mají možnost se scházet, aktivně naplnit čas s dětmi a sdílet svoje zkušenosti.  O prázdninách zde pro děti připravili rodiče spolu s pracovnicí MAS příměstský tábor zaměřený na život hmyzu pod názvem Očima brouka. Zorganizovali si Den pro rodinu, společné grilování a výlety.

V Ivančicích působí i Středisko volného času Horizont, které se zaměřuje na mezigenerační propojování. V souladu s potřebami komunity zde nabízejí řadu aktivit a pořádají akce od olympiády pro maminky s malými dětmi přes výrobu vitráží až po společné halloweenské pečení.

Otevřená polytechnická dílna v Rosicích zase umožňuje dospělým i dětem společně tvořit různé výrobky a předávat tak zkušenosti z generace na generaci.

Rovněž komunitní práce ve Veverské Bítýšce je zaměřena na společnou činnost seniorů s dětmi i s dalšími skupinami občanů, a to hlavně při práci v komunitní zahradě ZaHRÁTka. Pořádají zde také společné akce, velmi oblíbené jsou SWAPy umožňující vzájemnou výměnu věcí a rostlin.

Další místem, kde podporujeme rozvoj komunitního života, je obec Česká. V novém komunitním centru se zde pravidelně scházejí senioři, maminky s dětmi, nebo například lidé, kteří si chtějí procvičovat anglickou konverzaci nebo se učit šít. Pracovnice MAS na základě zjištěných potřeb komunity pomáhá organizovat společná setkání, zajímavé přednášky a akce pro veřejnost.

Náš projekt tak přímo ovlivnil život několika stovek lidí, kteří se zúčastnili některé podpořené aktivity, akce, nebo jim byla poskytnuta pomoc. Pozitivní dopady projektu však můžeme sledovat v životě celé komunity, kde se odrážejí v rodinném prostředí, ve vzájemném propojení generací, snížení pocitu osamělosti u seniorů nebo podpory v těžké situaci, jako je nemoc blízkého člověka.

Projekt bude probíhat do ledna 2026, můžete se tedy ještě zapojit do některé z podporovaných aktivit.

 

Ing. Mgr. Jana Wildová, koordinátorka projektu