Obsah stránky

3.9.2018 bude vyhlášena Výzva OPZ č. 4: MAS Brána Brněnska, z.s. - Sociální služby a sociální začleňování II

čtvrtek, 30. srpen 2018 | MAS informuje
Do 15.10.2018 bude otevřena příležitost žádat o dotace na Sociální služby, Komunitní sociální práci, nebo aktivity Komunitních center v rámci regionu naší MAS

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 

vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o dotaci, která bude zaměřena na podporu poskytovatelů sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center. 

Podporované aktivity:

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Budou podporovány pouze aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Minimální výše způsobilých výdajů:    400.000,- Kč

Maximální výše způsobilých výdajů:   5.107.650,- Kč

Alokace prostředků ve Výzvě:             5.107.650,- Kč

Žádosti je možné podávat do:             3.9.2018
Žádosti je možné podávat do:             5.10.2018 12:00

Detailní informace o Výzvě naleznete ZDE.