Obsah stránky

Přehled dotací schválených k podpoře ze strany MAS

pátek, 19. říjen 2018 | MAS informuje

Přiložená mapa znázorňuje přehled žádostí o dotace z území MAS, které prošli administrací na straně MAS a byly předány příslušným řídícím orgánům k závěrečnému ověření způsobilosti.

Jakmile bude ukončen proces administrace na straně všech Řídících orgánů, zveřejníme přesná čísla ohledně prostředků, které se podařilo v našem regionu skutečně přidělit žadatelům.

Prozatím tedy znázornění, o jaké prostředky se prostřednictvím MAS zatím podařilo požádat.