Obsah stránky

Opakovaně vyhlašujeme výzvu z OPŽP

pátek, 12. červenec 2019 // MAS informuje

Od 15.7.2019 je znovu otevřena možnost žádat o prostřednictvím naší MAS o dotace na realizace prvků ÚSES a protierozních opatření. Výzva na Sídelní zeleň je stále otevřená.

Text // Miloslav Kavka


Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. má možnost rozdělit až 10.000.000,- Kč na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu formou realizace projektů zaměřených na Sídelní zeleň,  prvky ÚSES a Protierozní opatření v regionu MAS Brána Brněnska.

Více informací o aktuálně vyhlášených výzvách naleznete pod následujícími odkazy:

Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

a

Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření