Obsah stránky

Avízo výzvy MAS

úterý, 30. duben 2019 | MAS informuje
MAS připravuje vyhlášení další výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 

plánuje během května 2019 

vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) 

k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

  1. Investice do zemědělských podniků s alokací: 2.172.525,- Kč
  2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů s alokací: 4.664.256,- Kč
  3. Lesnická infrastruktura s alokací: 1.627.721,- Kč
  4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostís alokací: 2.121.094,- Kč
  5. Podpora agroturistiky s alokací: 6.000.000,- Kč
  6. Neproduktivní investice v lesích s alokací: 3.672.510,- Kč

Do regionu MAS Brána Brněnska by tak v rámci této výzvy mělo být možné rozdělit částku 20.258.106,- Kč.

Více informací bude postupně dostupných na následující stránce: https://branabrnenska.cz/vyzva-prv-c-5/