Obsah stránky

6. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
​- Avízo výzvy

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. plánuje během května 2019 vyhlásit další výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy je vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření):

  1. Investice do zemědělských podniků s alokací: 2.172.525,- Kč
  2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů s alokací: 4.664.256,- Kč
  3. Lesnická infrastruktura s alokací: 1.627.721,- Kč
  4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostís alokací: 2.121.094,- Kč
  5. Podpora agroturistiky s alokací: 6.000.000,- Kč
  6. Neproduktivní investice v lesích s alokací: 3.672.510,- Kč

Do regionu MAS Brána Brněnska by tak v rámci této výzvy mělo být možné rozdělit částku 20.258.106,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele budou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Předokládané datum vyhlášení výzvy:                                  druhá polovina května 2019
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:                     1.7.2019 
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí:                  19.7.2019

Termín registrace na RO SZIF:                   31.8.2019

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   5 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798